27 mars 2018

I höst startar Linköpings universitets första internationella kandidatprogram, experimentell och industriell biomedicin. Undervisningen ges på engelska och kombinerar biomedicin med entreprenörskap för ett brett spektrum möjligheter efter examen.

Anna Fahlgren med studenter

– Programmet kommer att erbjuda ett upplägg med projektbaserade kurser där studenter redan under sin första termin lär sig tillämpa kunskaper och prova på att möta en potentiell kund, säger Anna Fahlgren, programansvarig och biträdande professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Sjunkande antal sökande till kandidatprogrammet i medicinsk biologi fick de programansvariga att starta en ombildning av utbildningen. 

Anna FahlgrenAnna Fahlgren, programansvarig, vill bygga yrkesidentitet för medicinska biologer. Bild: Charlotte Perhammar– En alumni-undersökning visade att majoriteten av studenterna fick anställning utanför akademin, i industri och sjukvård. Det här var ett helt annat mönster än hur det såg ut då utbildningen grundades för 20 år sedan. Vi insåg att vi på ett bättre sätt kan förbereda våra studenter på de förväntningar som ställs utanför akademin, vilket samtidigt skulle göra det lättare för de nya studenterna att identifiera framtida yrkessituationer som medicinsk biolog, säger Anna Fahlgren. 

Problematiken diskuterades med ledningen för medicinska fakulteten och ett anslag från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) möjliggjorde kontakter med industrin. Under ett år kommunicerade Anna Fahlgren med bland andra AstraZeneca för att klargöra vilka behov industrin har. 

– Vi kartlade och försökte förstå vad industrins behov är, vilka anställs i dag och vilka vill man anställa i framtiden? Vi ville samtidigt bekräfta de styrkor som vi redan hade i utbildningen för att stärka dem i det nya programupplägget.

Programmets modell där studenterna jobbar i projekt parallellt med teoretiska kurser är en välbeprövad modell som använts på civilingenjörsprogrammen sedan flera år tillbaka. Det nära samarbetet med Tekniska fakulteten är en styrka, menar Anna Fahlgren.

– Studenterna kommer att få möta olika utmaningar som finns inom life science och samtidigt lära sig att ha en kund eller en samarbetspartner att förhålla sig till under arbetet, säger Anna Fahlgren. 

Att tidigt introducera valmöjligheter för studenter på en forskningsförberedande utbildning är något som Anna Fahlgren vill stödja:

– Vi vill ge en klarare bild redan under utbildningen av vad studenterna kan komma att arbeta med efter en examen och bygga upp en yrkesidentitet. Studenten som är klar från programmet kommer att vara attraktiv vare sig det gäller för akademin, sjukvården eller industrin. 

Läs mer om utbildningsprogrammet.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.