03 september 2019

LiU-forskaren Sara Liin fick i hård konkurrens ett av 2019 års ERC Starting Grants från det europeiska forskningsrådet. Sara Liin får runt 15 miljoner kronor till ett projekt om rytmrubbningar i hjärtat.

3D illustration of Heart - Part of Human Organic. Foto yodiyim
Sara Liin bedriver preklinisk forskning om jonkanaler, en sorts specialiserade proteiner som spelar en avgörande roll för hjärtats elektriska aktivitet som reglerar varje hjärtslag. Ärftliga förändringar i dessa jonkanaler kan orsaka rubbningar i hjärtats rytm, som förmaksflimmer och kammarflimmer. I värsta fall kan dessa rytmrubbningar leda till hjärtstopp.

Nu står det klart att Sara Liin beviljats ett ERC Starting Grant, fördelat över fem år och på totalt runt 1,5 miljoner euro, motsvarande runt 15 miljoner kronor. Med stöd av anslaget kan hon satsa på ett nytt projekt, som bygger på intressanta fynd från en pilotstudie som hennes forskargrupp gjort.Sara Liin.

– Det är ett projekt som har fötts ur frustrationen kring att vi än så länge inte förstår hela bilden av hur ärftliga förändringar ger en ökad risk att drabbas av hjärtrytmrubbningar. Personer som har samma ärftliga förändring kan löpa markant olika hög risk att få allvarliga rytmrubbningar och hjärtstopp. Det är uppenbart att det inte alltid räcker att identifiera ärftliga mutationer, utan det saknas viktiga pusselbitar. Vi ska försöka hitta nyckelorsaker till dessa skillnader, säger Sara Liin, biträdande universitetslektor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE.

Kan kroppsegna molekyler avgöra?

Det nya projektet bygger på data som forskarna har samlat in under en pilotstudie. De har identifierat flera kroppsegna molekyler som påverkar viktiga jonkanaler i hjärtat. Forskarna har funnit stöd för att de kroppsegna molekylerna kan påverka jonkanalerna, och därmed i en förlängning hjärtats aktivitet, olika beroende på vilken ärftlig mutation som återfinns i jonkanalen.

– Vår ambition är att kartlägga såväl skyddande som skadliga kroppsegna molekyler som bidrar till att vissa individer inte drabbas av rytmrubbningar medan andra tvärtom löper ökad risk. Ett av de stora målen med projektet är att hitta nyckelkombinationer av molekyler och ärftliga mutationer som bestämmer risken att drabbas av rytmrubbningar, säger Sara Liin.

Forskargruppen använder genetisk information som finns tillgänglig om patienter med ärftlig, förhöjd risk för rytmrubbningar. De gör detaljstudier av jonkanalproteiner, ända ner på atomnivå, för att lära sig mer om hur interaktionen mellan muterade jonkanaler och olika kroppsegna molekyler ser ut. Förhoppningen är att forskarnas arbete på sikt ska bidra till en förståelse för vilka personer som löper störst risk att drabbas av allvarliga rytmrubbningar till följd av de molekylära interaktionerna.

En annan fråga som forskarna vill söka svar på är om det är möjligt att utnyttja de kroppsegna molekyler som verkar skyddande. Går det att utveckla nya läkemedelsubstanser som baseras på de kroppsegna ämnena, men som är ännu mer effektiva när det kommer till att förhindra sjukdom hos personer med ärftlig, förhöjd risk?

Hård konkurrens

– Det betyder förstås väldigt mycket att få ERC Starting Grant. Det är dessutom ett tecken på att experter inom vårt forskningsfält håller med oss om att det är värt att satsa på den forskning som vi tycker är spännande och relevant, säger Sara Liin.

Totalt fick 408 forskare anslag, varav 14 ska forska i Sverige. ERC Starting Grants beviljas särskilt lovande forskare i ett tidigt skede av karriären, för att de ska kunna bedriva banbrytande forskning och etablera egna forskargrupper. Det är hård konkurrens om anslagen – 13 procent av ansökningarna beviljades i årets omgång. Forskarna får dela på totalt 621 miljoner euro. ERC Starting Grant är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Kontakt

Läs mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.