De fick studentstipendier på Campus Norrköping

I december delades de årliga Norrköpingsstipendierna ut. Stöd gavs till en rad olika projekt, ofta examensarbeten och utlandsstudier.

Ett guppfoto på stipendiater och givare taget snett uppifrån THOR BALKHED

Under ceremonin i Kåkenhus berättade studenter om sina projekt och planerade resor, bland annat till Berkeley, Kalifornien, Cardiff i Wales och till Kenya.

Donatorer är Region Östergötland, Norrköpings kommun, Norrköpings Polytekniska förening och Luftfartsverket, som var och en har sitt eget stipendium som belönar insatser inom utbildningsområden kopplade till deras respektive verksamheter.

Under stipendieutdelningen och lunchen deltog studenterna, donatorer, ordförande Erik Berggren från LiU och administratör Ann-Christin Norén. Prefekturen var representerad genom Martin Rantzer från ITN.

Här är årets stipendiater:

Region Östergötland

 • Moa Pettersson, Arbetsterapeutprogrammet, 5 000 kr Eva Ros, Läkarprogrammet. 5 000 kr
 • Caroline Westberg, Läkarprogrammet, 5 000 kr
 • Linn Werth, Läkarprogrammet, 5 000 kr
 • Emma Wallencrona, Arbetsterapeutprogrammet, 5 000 kr

Norrköpings kommuns stipendium

 • Ahmad Atallah, Grundlärarprogrammet, 12 000 kr
 • Froso Terzoglou, MA in Etnic and Migration Studies, 8 000 kr

Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium

Projektstipendium
 • Emma Broman, Master Medieteknik 7 500 kr
 • Ingela Rossing, Master Medieteknik 7 500 kr
 • Sara Olsson, Medieteknik 7 500 kr
 • Amanda Tydén, Medieteknik 7 500 kr
 • Måns Aronsson, Medieteknik 15 000 kr

Allmänna stipendier:

 • Anna Danielsson, Kommunikation, transport och samhälle 5 000 kr
 • Gabriella Gustafsson, Kommunikation, transport och samhälle 5 000 kr
 • Yu Liu, Doktorand, Instit. för teknik och naturvetenskap 5 000 kr

Luftfartsverket

 • Anna Danielsson, Kommunikation, transport och samhälle 5 000 kr
 • Gabriella Gustafsson, Kommunikation, transport och samhälle 5 000 kr

I beredningen deltog:

 • Erik Berggren, ISV, Ordförande
 • Ann-Christin Norén, Samordnare
 • Martin Rantzer, Prefekt ITN
 • Margaretha Grahn, Prefekt ISV
 • Per Gyberg, Prefekt TEMA
 • Hans Nilsson, Prefekt ISAK
 • Jörgen Jonsson, Norrköpings Kommun
 • Yvonne H Jonsson, Region Östergötland
 • Kjell Karlsson, Norrköpings Polytekniska Förening
 • Olé Pedersen, Norrköpings Polytekniska Förening
 • Billy Josefsson, LFV
 • Representanter från studentkårerna

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU