18 januari 2018

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) anordnar tillsammans med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) seminariedagen Framtidens skadeplats för att diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas.

Framtidens skadeplats

Samhällsförändringar både nationellt och globalt har lett till förändrade behov inom räddning och beredskap. CARER vid Linköpings universitet ordnar seminariedagen för att presentera och diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas. Vem skadas och vem räddar, och hur? Hur kan utmaningarna mötas med nya tekniker, kunskaper,  metoder och resurser? Dagen har ett praktiskt fokus där presentationer med konkreta beskrivningar varvas med pågående forskningsprojekt och demonstrationsövningar. Under dagen pågår även utställningsverksamhet. 

Demonstrationsövningarna visar upp simuleringsverktyget EmergoTrain System, omhändertagande av skadad patient i svår miljö och hur man kan arbeta med scenarios för utveckling och lärande inom området. 

Bland talarna finns professor Barrett S. Caldwell från Purdue University, USA, och Andreas Wladis, nyinstallerad professor vid Linköpings universitet. Barrett S. Caldwell är framstående inom visualiseringstekniker på ledningsområdet. Andreas Wladis är professor i katastrofmedicin och chefskirurg för Röda korset.
 
– Framtidens skadeplats vänder sig till hela spektrumet av verksamma inom räddning och respons: yrkesverksamma inom räddningsyrken, forskare och även frivilliga och landstings- och myndighetsrepresentanter inom området, säger Sofie Pilemalm, biträdande professor och föreståndare för CARER.  

Seminariet äger rum den 1 februari 2018 på Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings universitet Campus Valla. Sista anmälningsdag är 26 januari, se hela programmet och anmäl dig här

Kontakt

Mer om CARER

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.