Framtidens skadeplats - hur möts utmaningarna?

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) anordnar tillsammans med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) seminariedagen Framtidens skadeplats för att diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas.

Framtidens skadeplats

Samhällsförändringar både nationellt och globalt har lett till förändrade behov inom räddning och beredskap. CARER vid Linköpings universitet ordnar seminariedagen för att presentera och diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas. Vem skadas och vem räddar, och hur? Hur kan utmaningarna mötas med nya tekniker, kunskaper,  metoder och resurser? Dagen har ett praktiskt fokus där presentationer med konkreta beskrivningar varvas med pågående forskningsprojekt och demonstrationsövningar. Under dagen pågår även utställningsverksamhet. 

Demonstrationsövningarna visar upp simuleringsverktyget EmergoTrain System, omhändertagande av skadad patient i svår miljö och hur man kan arbeta med scenarios för utveckling och lärande inom området. 

Bland talarna finns professor Barrett S. Caldwell från Purdue University, USA, och Andreas Wladis, nyinstallerad professor vid Linköpings universitet. Barrett S. Caldwell är framstående inom visualiseringstekniker på ledningsområdet. Andreas Wladis är professor i katastrofmedicin och chefskirurg för Röda korset.
 
– Framtidens skadeplats vänder sig till hela spektrumet av verksamma inom räddning och respons: yrkesverksamma inom räddningsyrken, forskare och även frivilliga och landstings- och myndighetsrepresentanter inom området, säger Sofie Pilemalm, biträdande professor och föreståndare för CARER.  

Seminariet äger rum den 1 februari 2018 på Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings universitet Campus Valla. Sista anmälningsdag är 26 januari, se hela programmet och anmäl dig här

Kontakt

Mer om CARER

Senaste nytt från LiU