19 november 2019

Vem ska få vård när resurserna är begränsade? Frågan löper som en röd tråd under den nationella Prioriteringskonferensen som äger rum 20–21 november i Stockholm. Här möts forskare, politiker och personer som jobbar med frågan i kommuner och regioner för att diskutera och lära sig mer om en av välfärdens ödesfrågor.

Operation.
Det ställs höga krav på prioriteringar i regioner och kommuner för att vården ska bli likvärdig och tillgänglig för många.  Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet fyller en viktig funktion med kunskapsbildning kring vårdprioriteringar och nu anordnas den tionde Prioriteringskonferensen.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att klara av finansieringen av välfärden. Begränsade resurser ska täcka många behov och prioriteringar måste göras. Detta i en tid av förväntningar på allt bättre vård när behandlingsmetoderna blir mer förfinade i takt med den tekniska utvecklingen. Samtidigt blir befolkningen äldre, vilket påverkar välfärdssystemen på många sätt. Sammantaget ställer detta höga krav på prioriteringar i regioner och kommuner för att vården ska bli likvärdig och tillgänglig för många. 

Arena för att stödja vårdens prioriteringar

Om detta handlar ”Vård efter behov – hur svårt ska det vara?”, den tionde nationella Prioriteringskonferensen. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet som är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att stödja vården i prioriteringsfrågor, i samverkan med Region Stockholm.  

– Den kunskapsbildning och kunskapsspridning som sker vid Prioriteringscentrum fyller en viktig funktion för att utveckla och stödja vårdens prioriteringar. På senare tid har vi sett att behovet av våra insatser har ökat, säger Lars Sandman, professor och föreståndare vid Prioriteringscentrum. 

Hur uppnår vi jämlik vård?

Hur hanterar vi situationen när resurserna inte räcker – måste vård ransoneras eller ska patienterna få betala själva? Hur prioriterar vi mellan olika områden inom vården? Och hur uppnår vi jämlik vård? Frågorna diskuteras under konferensen som innehåller ett 20-tal programpunkter. Två av dem är uppföljning kring två högst aktuella frågor som var uppe till diskussion i Almedalen i somras: robotiseringen inom vården samt digitala vårdmöten som sker via appar och som ritat om kartan för primärvården.

– De frågor som konferensen behandlar är ju dagsaktuella i politiken. För någon månad sedan kom SKL:s ekonomirapport som pekar på underskott i regioner och kommuner och tidigare i år tillsatte regeringen en kommission för att se över välfärdens finansiering eftersom man förutser stora gap framöver, säger Lars Sandman.

Forskning, dialog och lärande

Konferensen lockar över 300 deltagare från hela landet och fungerar som en mötesplats för dialog och utveckling kring prioriteringsfrågorna mellan politiker, verksamhetsansvariga, vårdpersonal, patienter och företrädare för näringsliv inom hälso- och sjukvårdsområdet. Arrangör är Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region Stockholm.

De frågor som konferensen behandlar är ju dagsaktuella i politiken.
Lars Sandman, , professor och föreståndare vid Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.