18 april 2019

Syftet med denna studie, Carer rapport 26, är att utreda hur frekvent olika verktyg används vid insatser hos räddningstjänsten samt göra en enklare placeringsanalys.

Foto: Räddningstjänsten Östra Götaland

Kunskapen är begränsad kring hur frekvent olika verktyg nyttjas vid insatser och hur de olika objekten är placerade ur en ergonomisk synvinkel. Resultatet av studien är tänkt att kunna användas i kommande BAS-bilskoncept för att kunna placera utrustningen mer ergonomiskt lämpligt, koncentrera verktygsuppsättningen för att skapa förutsättningar för jämställdhetsintegrering och bättre arbetsmiljö inom räddningstjänsten.

Datainsamling gjordes under perioden 2017-03-01 – 2017-11-30, med ett uppehåll under semesterperioden, på fyra räddningsfordon med ett sensorsystem som utvecklades för ändamålet.

Studien beskriver angreppssätt för mätningen samt de minst och mest frekvent använda verktygen på fyra förstaräddningsfordon hos Räddningstjänst Syd (Jägersro), Räddningstjänsten i Storgöteborg (Gårda och Mölndal) samt Räddningstjänsten Östra Götaland (Lambohov). Studien beskriver även en kvantitativ- och kvalitativ analys avseende verktygs och objekts vikt och placering utifrån en ergonomisk synvinkel.

Rapporten avslutas med rekommendationer kring hur skåp kan utformas i en framtida BAS-bil för att ge bättre förutsättningar för jämställdhetsintegrering och bättre arbetsmiljö inom räddningstjänsten.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.