05 februari 2018

Personer ur flera yrkesgrupper kan med enkel utrustning och utbildning förkorta insatstiderna vid olyckor. Det visar en ny rapport från CARER, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet.

Räddningstjänst CARER

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten samverkar med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga personer för att komplettera resurserna vid en insats. Många gånger finns andra personer närmare olycksplatsen än räddningstjänsten, som då snabbt kan påbörja en första insats. Det kan vara avgörande vid olyckor som brand, trafikolyckor eller drunkning.

Forskningsrapporten bygger på ett projekt som drivits tillsammans med bland andra Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun, där man studerat vilka yrkesgrupper som skulle vara lämpliga att använda som förstainsatsaktörer, och vad dessa kräver i form av utbildning och utrustning. Det här är ett av projekten som bedrivs på området inom det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för forskning om respons och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet.

Resultaten visar att personer ut ett flertal yrkesgrupper med ganska enkel utrustning och utbildning kan göra en värdefull insats. För att det ska fungera krävs teknisk integration med den professionella räddningstjänstens olika system, och rutiner och organisation för att den person som larmas ut ska kunna lämna sitt vanliga arbete.

- Det här kan ses som ett exempel på hur blåljusorganisationernas insatser kan kompletteras och utvecklas med hjälp av nytänkande, samverkan och teknisk utveckling, säger Tobias Andersson Granberg, projektledare för projektet och forskare vid CARER.

Resultaten presenterades på seminariet Framtidens skadeplats, som anordnades den 1 februari på Katastrofmedicinskt centrum. Läs rapporten i helhet nedan.

 
Omslag för publikation 'Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet'
Tobias Andersson Granberg, Anna Fredriksson, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir (2017)

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.