05 februari 2018

Personer ur flera yrkesgrupper kan med enkel utrustning och utbildning förkorta insatstiderna vid olyckor. Det visar en ny rapport från CARER, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet.

Räddningstjänst CARER

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten samverkar med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga personer för att komplettera resurserna vid en insats. Många gånger finns andra personer närmare olycksplatsen än räddningstjänsten, som då snabbt kan påbörja en första insats. Det kan vara avgörande vid olyckor som brand, trafikolyckor eller drunkning.

Forskningsrapporten bygger på ett projekt som drivits tillsammans med bland andra Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun, där man studerat vilka yrkesgrupper som skulle vara lämpliga att använda som förstainsatsaktörer, och vad dessa kräver i form av utbildning och utrustning. Det här är ett av projekten som bedrivs på området inom det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för forskning om respons och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet.

Resultaten visar att personer ut ett flertal yrkesgrupper med ganska enkel utrustning och utbildning kan göra en värdefull insats. För att det ska fungera krävs teknisk integration med den professionella räddningstjänstens olika system, och rutiner och organisation för att den person som larmas ut ska kunna lämna sitt vanliga arbete.

- Det här kan ses som ett exempel på hur blåljusorganisationernas insatser kan kompletteras och utvecklas med hjälp av nytänkande, samverkan och teknisk utveckling, säger Tobias Andersson Granberg, projektledare för projektet och forskare vid CARER.

Resultaten presenterades på seminariet Framtidens skadeplats, som anordnades den 1 februari på Katastrofmedicinskt centrum. Läs rapporten i helhet nedan.

 
Omslag för publikation 'Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet'
Tobias Andersson Granberg, Anna Fredriksson, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir (2017)

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.