05 april 2020

Meningsfullt, kreativt och självständigt. Och trevliga arbetskamrater, dessutom. Här berättar Maria och Nicklas om hur det är att doktorera vid CARER.

Maria Murphy och Nicklas Ennab VogelMaria Murphy och Nicklas Ennab Vogel är doktorander vid CARER. Foto: Mikael SönneMaria Murphy och Nicklas Ennab Vogel arbetar vid två olika avdelningar på Linköpings universitet, men är båda knutna som doktorander till CARER. Maria är anställd vid avdelningen Informatik, medan Nicklas arbetar på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Deras arbete visar det breda forskningsfält som ryms inom CARER.

Vad gör du som doktorand?

Maria: - Jobbet står egentligen på tre ben: den egna forskningen, forskarutbildningen och den egna undervisningen. I min forskning intresserar jag mig för kopplingen mellan informatik och räddningsarbete, mer specifikt hur modern informationsteknologi kan användas för att engagera allmänheten i olika räddningsinsatser.

Nicklas: - Mitt fokus är att skapa hälsoekonomiska utvärderingsmodeller för prehospital vård, till exempel trauman och svåra akuta sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. En väldigt konkret fråga kan till exempel vara hur många liv som kan räddas per satsad krona för en viss typ av insats. Jag är också involverad i flera andra forskningsprojekt.

Hur är det att doktorera?

Maria Murphy"Kreativt och viktigt", säger Maria Murphy om jobbet som doktorand. Foto: Mikael SönneMaria: - Jag trivs väldigt bra. Jag utför ett meningsfullt, vetenskapligt arbete som bidrar till att göra samhället bättre. Det ger en stark känsla av meningsfullhet. Jag får använda huvudet, tänka och resonera och fördjupa mig. Sen är kollegorna bra och det är lätt att komma in och bli en del av ett större sammanhang. Jag tycker också att det är kul att undervisa.
Nicklas: - Mycket kul. Jag är ivrig och engagerad i mitt arbete, dels för att det i princip är jag själv som får utforma mina uppgifter och mål, dels för att det till syvende och sist är jag som måste se till att jobbet blir gjort. Det ansvaret trivs jag med. Jag upplever att jag får stort förtroende att komma med egna tankar och idéer.

Är det något speciellt med att doktorera vid CARER?

Maria: - Det är roliga, intressanta forskningsfrågor. Det är en mer tillämpad forskning med starkt fokus på det praktiska.

Nicklas: - Ja, det gör det särskilt intressant. CARER är en mötesplats för tvärvetenskap och sysslar framför allt med tillämpad forskning, målet är att forskningen ska kunna användas i verkliga livet. Det finns en stark anknytning till samhället och en vilja att bidra till samhällets utveckling. Det gillar jag.

Har du något råd till den som funderar på att doktorera?

Maria: - Jag tycker att den som är intresserad ska söka sig hit, och gärna ringa och ställa frågor. Att få doktorera är en fin möjlighet. Man lär sig så mycket och utvecklas snabbt som person.

Nicklas Ennab Vogel"Jag vill veta! Och det får jag som doktorand", säger Nicklas Ennab Vogel. Foto: Mikael SönneNicklas: - Ja, att kontinuerligt uppdatera din färdkompass. Med det menar jag att det är bra att vara nyfiken och ha ett öppet sinne för de nya vägar som forskningen kan ta. Man kan få prioritera om både en och två gånger. Samtidigt är det bra om man har en stark egen övertygelse om vad man tycker är betydelsefullt. Det är också viktigt att man kan framföra och ta emot kritik på ett bra sätt.

Vad driver dig?

Maria: - Jag är nyfiken och analytisk. Jag tycker om att skapa och finner stort nöje i ett kreativt arbete. Och det har jag här.

Nicklas: - Min nyfikenhet. Jag vill veta! Som doktorand får jag inte bara doppa tårna i kunskapen, utan verkligen fördjupa mig. Jag får göra saker helt färdiga, vilket är väldigt tillfredsställande.

Fotnot: Maria Murphy har i dag lämnat LiU för arbete utanför universitetet. 2021 lade hon fram sin licentiatsavhandling Digital Transformation for Crisis Volunteerism: A study in the aftermath of the Swedish Forest Fires Crisis in 2018.

Marias handledare

Nicklas handledare

Var med och utveckla svensk räddningstjänst

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.