07 februari 2020

Teknik, frivilliga insatser och samverkan var tre teman på konferensen Framtidens skadeplats, som i år hölls för femte och sista gången. Huvudtalaren från Department of Homeland Security, DHS, uppmanade deltagarna att tänka till om den nya tekniken. Vem behöver den? Och vad ska den användas till?

Video

Lapp på luckan

Carers forskningsprogram Framtidens skadeplats inleddes 2016 och avslutas i år. Konferensen med samma namn brukar hållas i februari och samlade finalåret noga räknat 141 deltagare. Det innebar fullsatt i aulan och utställningshallen i KMC:s lokaler. Ja, arrangörerna fick faktiskt tacka nej till några sena anmälningar.

- Det är jätteroligt att intresset är så stort. Jag tycker att vi fått till ett riktigt bra program med många intressanta ämnen och stor bredd med både praktiker och forskare, säger Carers föreståndare Sofie Pilemalm.

Richard Legault, huvudtalare.

Key note-talaren Richard Legault talade om införandet av nya tekniska lösningar som kan underlätta för räddningsinsatser i framtiden. Legault kommer från Washington DC där han är senior advisor i styrelsen för vetenskap och teknologi vid Department of Homeland Security. DHS är den amerikanska myndighet som ansvarar för allt från stöd vid brandbekämpning till insatser vid naturkatastrofer och terrorismbekämpning.

- En stor utmaning, på många sätt. Inte minst för våra 50 delstater alla har sina egna bestämmelser och regelverk, säger Richard Legault.

Uppföljning och analys

DHS arbetar också med teknikutveckling, ibland i samarbete med kommersiella företag. Nya tekniska lösningar är viktiga, menar Legault, men de måste också kombineras med analys och utvärderingar. Nya innovationer kan vara fantastiska i sig, men förlorar sin verkan om de används på fel sätt eller i värsta fall inte utnyttjas alls.

Exempel ett: I USA är teknik för att läsa av registreringsskyltar vitt spridd och ofta använd av polisen. Ett utmärkt hjälpmedel för att identifiera misstänkta fordon, men också teknik som gör att amerikanska poliser i dag tillbringar mycket tid med att långsamt köra förbi parkeringsplatser. Detta för att läsa av nummerskyltar. Egentligen skulle de kanske göra mer nytta någon annanstans.

Exempel två: En ny apparat för att analysera DNA-prover var både billigare, mindre och snabbare än tidigare utrustning. Kostnaden minskade från 10 000 till 400 dollar och provtiden kapades från veckor till 90 minuter. Problemet var bara att efterfrågan inte fanns och att ingen ville använda den.

- Och har en brandkår knappt pengar till drivmedel eller löner, kommer den inte köpa in några nya drönare, hur fantastiska de än är, säger Richard Legault.

- Det är absolut viktigt att utveckla ny teknologi, men det är lika viktigt att förstå behoven och utvärdera resultaten.

Uppfattning eller fakta

Aulan på KMC.

Richard Legault talade också om att ”uppfattningar är verkliga i sina konsekvenser”. USA är en vanlig uppfattning är våldsbrottsligheten ökar och blir grövre, trots att den i själva verket ligger kvar på samma nivå som på 1950-talet. Inte heller de mycket uppmärksammade masskjutningarna har ökat i antal.

- Det är fakta. Men om människor ändå tror att våldet ökar, kommer det att få konsekvenser. Det samma gäller uppfattningen att drönare hotar den personliga integriteten, oavsett om det är så eller inte, säger Richard Legault.

Under konferensen diskuterades samverkan bland annat på programpunkterna om bombdådet vid Hamngatan (se nedan) och projektet Trygg hemkomst, där Polisen samarbetar med räddningstjänst och kommunala verksamheter. Frivilliga insatser togs bland annat upp under CIP i förort (se nedan) och vid en paneldiskussion med bland andra Röda Korset och Polisen.

Artikeln kommer att uppdateras med presentationer från konferensen.

Hela programmet för Framtidens skadeplats finns här: Dagsprogram för Framtidens Skadeplats 200205

Korta rapporter från tre seminarier

Presentationer

Läs mer om CARER

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.