13 december 2018

”Strukturerat sunt förnuft.” Så sammanfattar professor Svante Gunnarsson CDIO, det ramverk för en förnyad ingenjörsutbildning som LiU var med och tog fram i början av 2000-talet och som i dag används vid universitet över hela världen. LiU är nu även först med att tillämpa CDIO inom medicinsk utbildning.

Studenter vid en dator
Göran Billeson

Det handlar om att förbereda studenter för den verklighet de ska möta i yrkeslivet.

– Vi utgår från en tänkt yrkesroll. Sedan är frågan vilka kunskaper och färdigheter studenterna behöver för att kunna utföra sina uppgifter och hur vi utformar utbildningen så att den på bästa sätt ger möjlighet att skaffa sig dem, säger Svante Gunnarsson.

Det låter kanske självklart, men i slutet av 1900-talet fanns ett växande glapp mellan det som lärdes ut på ingenjörsutbildningarna och de krav som ställdes när studenterna kom ut. Initiativet till CDIO kom från MIT i USA, ett av världens främsta universitet, som slog sig ihop med LiU, Chalmers och KTH för att bygga CDIO-ramverket. Wallenbergstiftelsen var huvudfinansiär. Arbetet drog igång 2000 och omfattade först en utbildning från varje lärosäte, i LiU:s fall civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och elektroteknik.

– Första mötet hölls i konferensrum ett i saligen avsomnade hus Origo. Där rymdes alla medverkande, en handfull från varje lärosäte. Fler var vi inte, minns Svante Gunnarsson.
Som dåvarande ledamot i utbildningsnämnden var han med från början, även om han då inte hade någon central roll. Nu är han LiU:s representant i det internationella CDIO-nätverket. Några år efter starten började fler lärosäten använda sig av CDIO och i dag ingår ett hundratal universitet över hela världen i samarbetet.

Aktivt och lustfyllt lärande

 Frida Nilsson är blivande civilingenjör i maskinteknik och läser kursen Ingenjören och CAD-verktyget, eller ”katapultkursen”, där studenterna får konstruera en katapult. Foto Göran Billeson Foto Göran BillesonCDIO-kurser ges vid alla LiU:s civilingenjörsprogram och vid det här laget har flera tusen studenter gått dem. De brukar vara mycket uppskattade.

Peter Hallberg är sedan flera år ansvarig för kursen Ingenjören och CAD-verktyget, eller kanske mer känd som ”katapultkursen”. Studenterna får tillverka en kastmaskin som ska kunna träffa tre mål på okänt avstånd. De får poäng för träffsäkerhet, men också för hur mycket maskinen väger och vad den kostar. Tanken är att de ska träna sig i att tänka kreativt utifrån kraven på produkten.

– En extra twist är tävlingsmomentet på slutet, som inte är examinerande men som lockar studenterna att satsa lite extra. Det gäller att hitta det lustfyllda, det som folk går i gång på, säger Peter Hallberg.

Kursen avslutas strax före jul med en tävling där katapulterna får visa vad de går för. Det blir ytterligare en sporre att lägga extra timmar på en redan krävande kurs.

Peter Hallberg har arbetat med CDIO i över tio år och ser många positiva effekter.

– Vi upplever en tid av transformation, där industrins behovsbild blir alltmer komplex och föränderlig. Ingenjörsutbildningar måste kunna anpassa sig mycket snabbare i framtiden och där tror jag CDIO kommer att vara avgörande.

Först med CDIO inom medicin

Nytt för i år är att CDIO även används vid LiU:s första internationella kandidatprogram, experimentell och industriell biomedicin. Utbildningen är en uppdaterad version av det tidigare kandidatprogrammet i medicinsk biologi.

– Vi såg att våra biomedicinare hade god kunskap men svårt att se hur de kunde arbeta i sin profession. Jag jobbar mycket tvärvetenskapligt och hörde talas om CDIO, som ju byggdes för att lösa samma typ av problem i ingenjörsutbildningen, säger Anna Fahlgren som är programansvarig.

Tillsammans med Svante Gunnarsson började hon undersöka om CDIO skulle kunna användas i ett medicinskt utbildningsprogram och de kom fram till att svaret var ja. Hösten 2018 kom de första studenterna.

– Första terminen gör de en mätplatta för att mäta biologisk substans. När de tar fram en sådan applikation kan de se tydligt att deras val får konsekvenser för slutprodukten, säger Anna Fahlgren.

Idén att använda ramverket även i medicinsk utbildning fick mycket positiv respons vid den senaste världskongressen för CDIO, som hölls i Japan.

”De sade ’ja, men vad smart, självklart ska det användas inom andra discipliner’.”

Kanske kommer CDIO att tillämpas inom fler områden i framtiden.

– Det bästa med CDIO är att se vad våra studenter förmår i de olika årskurserna, hur de utvecklas och kan åstadkomma väldigt kvalificerade saker. De imponerar, säger Svante Gunnarsson.

CDIO-kurs där studenter har tillverkat en undervattensdrönare

Video

 

Fakta om CDIO

  • Förkortningen CDIO står för Conceive, Design, Implement, Operate – det vill säga komma på idén, utforma, implementera och använda.
  • Viktiga byggstenar inom CDIO är helhetssynen på yrkesrollen, det aktiva lärandet och olika projektkurser.
  • Läs mer på www.cdio.org.

Andra nya grepp inom utbildning

Kontakt

Mer om att plugga på LiU

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.