Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Analytisk och sociologisk forskning för att få förståelse för sociala, politiska och kulturella processer

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad, mekanismbaserad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom att kombinera agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata, söker forskarna vid IAS att få en större förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med andra ord så söker vi en djupare förståelse för individers, familjers och företags beteenden och relaterar dessa till empiriska regelbundenheter på makronivån, såsom segregation och ojämlikhet, i städer, länder, företagsbranscher och så vidare.

En betydande del av forskningen vid IAS studerar individers mobilitet på tre olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva. Kombinationen av statistiska analyser av mikrodata och datorbaserade simuleringar är utmärkande för detta forskningsområde.

En annan viktig del av IAS forskning bidrar till att utveckla den datorbaserade textanalysen inom sociologin. Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad människor känner, tänker och pratar om. IAS forskare använder stora digitaliserade textmängder som ”sociala sensorer” för att bättre förstå de processer som driver fram omvälvande sociala förändringar såsom flyktingkrisen och framväxten av extrema politiska rörelser. IAS forskning inom detta område fokuserar på hur den allmänna diskursen angående samhällsutvecklingen påverkas av samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer.

IAS är en interdisciplinär forskningsmiljö med sociologer, statsvetare, filosofer, företagsekonomer och statistiker. Forskarna använder ett brett spektrum av forskningsmetoder såsom textmining, maskininlärning, nätverksmetoder, och agentbaserad modellering. Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för forskarna att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra områden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Maria Brandén är föreståndare för institutet och Jacob Habinek och Károly Takács är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Om du vill veta mer om relationen mellan analytisk sociologi och computational social science kan du läsa vår artikel om detta i det första numret av Journal of Computational Social Science.

Här hittar du IAS kanal på Youtube med seminarier, föreläsningar och intervjuer.

 

Nyheter från IASVisa/dölj innehåll

Följ oss i sociala medier

Twitter @IAS_LiU

En grafik med twitter symbol

Facebook @Instituteforanalyticalsociology

Abstrakt bild med Facebook symbol

 
 

Youtube

Abstrakt bild med Youtube symbol

KalenderVisa/dölj innehåll

2 december 2021

The Analytical Sociology Seminar: Daniel Redhead

kl. 14.30 – 16.00 Zoom

Välkommen till The Analytical Sociology Seminar med Daniel Redhead, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Tyskland. Seminarium är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta madelene.topfer@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

ForskningVisa/dölj innehåll

ForskningsområdenVisa/dölj innehåll

EventVisa/dölj innehåll

Representativa artiklarVisa/dölj innehåll

Böcker

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

UtbildningVisa/dölj innehåll

Kurser vid IAS

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Affilierade forskareVisa/dölj innehåll

Peter Bearman
Professor
Columbia University
psb17@columbia.edu

Love Börjeson
PhD
Föreståndare för KB-labb, Kungliga biblioteket 
love.borjeson@kb.se

Yunsong Chen
Professor of Sociology at Nanjing University, China

Francois Collet
Biträdande professor
ESADE
francois.collet@esade.edu

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet
guilherme.chihaya@umu.se

Helen Eriksson
Forskare
Stockholms universitet
helen.eriksson@sociology.su.se

Fabian Kratz

Postdoktor
LMU München

fabian.kratz@soziologie.uni-muenchen.de

 
Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern

Elisabeth Roberto
Biträdande professor
Rice University
eroberto@rice.edu

Arnout van de Rijt
Professor,
European University Institute, Florence

Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet
anders.ynnerman@liu.se

Richard Öhrvall
Postdoktor
Linköpings universitet
richard.ohrvall@liu.se

Tidigare affilierade forskareVisa/dölj innehåll

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet

David Andersson
Biträdande professor
Linköpings universitet

Chanchal Balachandran
Postdoktor
Utrecht University

Thomas Grund
Biträdande professor
University College Dublin

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University

Michael Hörnquist

Professor
Linköpings universitet

 

Aliaksei Kazlou

Biträdande universitetslektor

Linköpings universitet 

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS

Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet

Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet

OrganisationVisa/dölj innehåll

IAS en del av campus NorrköpingVisa/dölj innehåll