Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Analytisk och sociologisk forskning för att få förståelse för sociala, politiska och kulturella processer

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad och mer detaljerad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datorsimuleringar och datorvisualiseringar söker forskningen vid IAS att uppnå en förbättrad förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med hjälp av s.k. agent-baserade simuleringsmodeller nås en djupare förståelse för kopplingen mellan mikro och makro och med dessa modeller är det även möjligt att genomföra olika ”virtuella experiment” som skulle vara omöjliga att genomföra i verkligheten.

En betydande del av forskningen studerar individers mobilitet på olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva.

Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för institutets forskare att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra ämnesområden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling men verksamheten är fakultetsövergripande och inkluderar forskare från ett flertal olika discipliner. IAS leds av en styrelse. Peter Hedström är föreståndare för institutet och Benjamin Jarvis och Marc Keuschnigg är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Välkommen hit!

Ny artikel i Science Advances

Nyheter från IAS

Forskning

Forskningsområden

Robert K Merton Fellowship

Event

Tre representativa artiklar

Böcker

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

IAS i sociala medier

Utbildning

Kurser vid IAS

Kontaktpersoner

Personal

Anknutna forskare

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet
ali.ahmed@liu.se

David Andersson
Postdoktor, Uppsala universitet, 
david.e.andersson@liu.se
webbplats

Karen Haandrikman

Universitetslektor/Senior lecturer

Stockholms universitet
karen.haandrikman@humangeo.su.se
webbplats


Michael Hörnquist
Professor
Linköpings universitet
michael.hornquist@liu.se

Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet
anders.ynnerman@liu.se

Richard Öhrvall
Doktorand
Linköpings universitet
richard.ohrvall@liu.se

Peter Bearman
Professor
Columbia University
psb17@columbia.edu
webbplats

Åsa Bråmå
Forskare
Linköpings universitet 
asa.brama@liu.se

Francois Collet
Research Fellow
ESADE
francois.collet@esade.edu
webbplats

Thomas Grund
Research Fellow
University College Dublin
thomas.grund@ucd.ie
webbplats

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University
holme@skku.edu
webbplats

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS
gianluca.manzo@cnrs.fr
webbplats

Robert D Mare
Professor
University of California, Los Angeles
mare@ucla.edu
webbplats

Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin
t.mueller@hu-berlin.de
webbplats

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB
adis.murtic@liu.se

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet
rebeca.ibarra@liu.se

Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet
ryszard.szulkin@sociology.su.se
webbplats

Tiantian Yang
Research Fellow
Duke University
ty41@duke.edu
webbplats

Elizabeth Roberto
Postdoktor
Princeton University
eroberto@princeton.edu
webbplats

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet
guilherme.chihaya@umu.se

Måns Magnusson
Postdoktor
Aalto University
Webbplats
 
Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern
Webbplats
 
Arnout van de Rijt
Professor
Utrecht University
a.vanderijt@uu.nl

Styrelse och rådgivande kommitté

Adress

Postadress

 Linköpings universitet Institutet för analytisk sociologi 601 74  NORRKÖPING

Besöksadress

Kopparhammaren 2 Norra Grytsgatan 10 Campus Norrköping

IAS en del av campus Norrköping

Om institutionen