28 september 2018

13-15 september samlades forskare inom prioriteringsfrågor i hälso- och sjukvård i Linköping för konferensen ”Priorities 2018: Ideas in practice”. De ca 160 deltagarna kom från alla världens hörn för att utbyta idéer och insikter från den senaste forskningen inom området.

Priorities 2018 Konferensen Priorities 2018 i Linköping Emma Busk Winquist

Konferensen anordnas vartannat år av nätverket The International Society on Priorities in Health (ISPH) och var den tolfte i ordningen. Nätverket ISPH samlar både forskare, politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård från från många olika länder. Forskningen är tvärvetenskaplig och kombinerar medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. Syftet är att alla dessa olika kompetenser och beslutsfattare ska mötas och kunna utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. 

Några av de viktigaste frågorna som togs upp på årets konferens handlade om:

  • Politik och prioriteringar – när och hur kan vi sätta gränser i välfärdsstater?
  • Hälsoekonomi och prioriteringar – prioriteringar med ekonomiska begränsningar, vad är en rimlig kostnad för att ge vård?
  • Känslornas roll i svåra beslut om prioriteringar. 

– På konferensen diskuterade vi frågor kring individens eget ansvar, prioriteringar i låg- och medelinkomstländer, tillgången till nya dyra läkemedel, om patientens ålder ska få spela roll, hur medborgare ska engageras och mycket mer, säger Lars Sandman, professor och föreståndare vid Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, som stod som arrangör av konferensen. 

Werner Brouwer, professor i hälsoekonomi vid Erasmus School of Health Policy & Management, talade på en av konferensens huvudföreläsningar. Temat var hälsoekonomiska utvärderingars roll i prioriteringen mellan olika typer av behandlingar, vikten av att väga in både rättvisa och effektivitet i besluten kring vilka behandlingar som ska prioriteras över andra. 
– Vilka behandlingar bör samhället bekosta och vilka bör bekostas av patienterna själva när resurserna inte räcker till alla? Och hur ska vi bestämma var gränsen går, frågade Brouwer. 

I ett av de nära hundratalet seminarier på konferensen diskuterades bland annat vilken roll individens eget ansvar för sin hälsa ska spela roll i prioriteringar av sjukvård? Om patienten röker för mycket eller inte tränar tillräckligt – ska det vägas in i besluten? Vilka etiska följder får det om man börjar prioritera vården utifrån olika riskbeteenden? Hur ser samhällets syn ut på detta och hur förändras den över tid? 
– Det här är viktiga gemensamma frågor som diskuterats mycket både i Sverige och i övriga länder, säger Lars Sandman.

Ett viktigt intryck från konferensen är att vi blir bättre och bättre på att samverka mellan olika discipliner och ser hur dessa kan befrukta varandra. Exempelvis att hälsoekonomer och etiker börjar arbeta tillsammans när det gäller hur man ska göra ekonomiska utvärderingar. Eller att beslutsfattare i större utsträckning får förståelse för de psykologiska förutsättningar de som beslutsfattare har och utifrån det kan hitta strategier för att förhålla sig till detta, fortsätter Lars Sandman.

Nästa konferens planeras att hållas 2020 i Addis Abeba, Etiopien.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Porträttbild av professor Gustav Tinghög.

Känslorna besegrar oftast förnuftet vid prioriteringar i vården

Känslorna tenderar att ta överhanden vid beslut i sjukvården. Det visar en studie vid Linköpings universitet. Det kan förklara varför det är så trögt att få till ett effektivt resursutnyttjande inom vården, menar forskarna.

Händer som håller i pusselbitar.

Nytt poddavsnitt om sjukvårdens svåra val och prioriteringar

Fakultet om tuffa prioriteringar och svåra etiska val i vården och hur vi sedan pandemin faktiskt börjat våga uttala vilken patient som bör få IVA-platsen framför någon annan.

Patientmöte.

Röster från primärvården beskriver hur begränsade resurser hanteras

Genom intervjuer med vårdpersonal har forskare undersökt hur prioriteringar i primärvårdens vardag kan gå till. Resultaten visar bland annat att prioriteringar är situationsbundna och att verksamheten sätter ramar för hur professionen kan agera.

Om Prioriteringscentrum

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.