Digital återträff för CKS-utbildning

Som så mycket annat den här våren fick återträffarna för CKS-utbildningen ”Ledarskap i kommuner” hållas digitalt. Den 5 och 6 maj träffades deltagarna i den senaste omgången via Zoom för att avsluta och reflektera över sin tid tillsammans i utbildningen.

Foto på deltagare i digital konferens via Zoom Deltagarna i återträffen för senaste omgången av ”Ledarskap i kommuner” var glada att ses, om än bara digitalt.

Den här återträffen blev också den sista för Lennart Kågström som haft en nyckelroll som ansvarig för den del av utbildningen som handlar om det personliga ledarskapet i en kommunal kontext. Lennart har varit en mycket uppskattad kursledare sedan 2010-talet. CKS är tacksamma över att han varit en del av vår lärandeverksamhet under en längre tid.

– Ska man på ett enkelt sätt sammanfatta det Lennart varit grymt bra på under åren så är det att han bidragit till att ge cheferna verktyg för att kunna "nyfiket utforska". Många som deltagit i utbildningen har framfört att detta har varit värdefullt för dem, säger Robert Jonsson, kursansvarig från CKS. Genom sitt lugn, sin förmåga att vara i nuet och att få folk att reflektera över sig själva och kring sina relationer med aktörer och ting har Lennart varit en stor tillgång.

– Lennart var också under en tid delaktig i en intern förändringsprocess på CKS där han var en viktig inspirationskälla för våra medarbetare. Vi vill tacka honom för allt han gjort och önska honom stort lycka till med sina framtida uppdrag, bland annat åt LKAB i Kiruna.

På frågan om vad Lennarts adepter tar med sig från utbildningen var många överens om att vikten av egen reflektion varit en viktig ingrediens:

Vikten av öppna frågor. Vara intresserad av den andres tankar.

Att förhålla sig till det som sker – nyfiket utforska! Man behöver inte alltid tycka som den andre, men intressant att få lyssna till den andres berättelse och synvinkel.

Life-space – hur det påverkar samt medvetenheten om sin egen ”ryggsäck”.

Förstå affekters påverkan samt nyfiket utforska.

Utbildningen har fått mig att reflektera mer – absolut!

Förstå affekters påverkan samt nyfiket utforska.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU