14 september 2021

Vi välkomnar Michael Belfrage, statsvetare från Linköpings universitet, som ny forskningsassistent på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Michael har också en masterexamen i Computational Social science från Institutet för analytisk sociologi, IAS.

Michael Belfrage
Michael Belfrage började som forskningsassistent på CKS efter sommaren. 

Masterutbildningen, som är relativt ny på LiU, kombinerar komplexa data med avancerade beräkningsverktyg för att utforska viktiga sociala frågor.

- De metodkunskaper som jag fått med mig från masterutbildningen är huvudsakligen kvantitativa och med tjänsten på CKS ser jag fram mot att få använda de kunskaperna inom statsvetenskapen, säger Michael Belfrage.

Tillsammans med Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall och Emanuel Wittberg på CKS ska Belfrage bland annat jobba med att kartlägga den politiska maktkoncentrationen i svenska kommunala förvaltningsnätverk. Projektet utförs på uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle inom ramen för 2022 års demokratiutredning.

- Mitt metodologiska huvudintresse är nätverksanalys, som jag nu har fått möjligheten att använda i mitt arbete på CKS. Det ska bli mycket intressant att få använda dessa metoder för att undersöka den lokala förvaltningen ur ett nytt perspektiv. Jag är övertygad om att det finns många intressanta insikter att inhämta genom att närmare undersöka hur olika kommuner är organiserad runt om i landet, avslutar Belfrage.


Fler nyheter från CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.