Forskningsassistent med intresse for nätverksanalys

Vi välkomnar Michael Belfrage, statsvetare från Linköpings universitet, som ny forskningsassistent på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Michael har också en masterexamen i Computational Social science från Institutet för analytisk sociologi, IAS.

Michael Belfrage Michael Belfrage började som forskningsassistent på CKS efter sommaren. 

Masterutbildningen, som är relativt ny på LiU, kombinerar komplexa data med avancerade beräkningsverktyg för att utforska viktiga sociala frågor.

- De metodkunskaper som jag fått med mig från masterutbildningen är huvudsakligen kvantitativa och med tjänsten på CKS ser jag fram mot att få använda de kunskaperna inom statsvetenskapen, säger Michael Belfrage.

Tillsammans med Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall och Emanuel Wittberg på CKS ska Belfrage bland annat jobba med att kartlägga den politiska maktkoncentrationen i svenska kommunala förvaltningsnätverk. Projektet utförs på uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle inom ramen för 2022 års demokratiutredning.

- Mitt metodologiska huvudintresse är nätverksanalys, som jag nu har fått möjligheten att använda i mitt arbete på CKS. Det ska bli mycket intressant att få använda dessa metoder för att undersöka den lokala förvaltningen ur ett nytt perspektiv. Jag är övertygad om att det finns många intressanta insikter att inhämta genom att närmare undersöka hur olika kommuner är organiserad runt om i landet, avslutar Belfrage.


Fler nyheter från CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU