20 juni 2022

Sara Gustafsson, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, har nått en viktig milstolpe i sin karriär som relativt nyutnämnd professor i Industriell miljöteknik och miljömanagement. Som LiU:s första kvinnliga professor i ämnet hoppas hon kunna inspirera fler yngre kvinnor till en akademisk karriär.

Foto på Sara Gustafsson, professor i industriell miljöteknik och miljömanagement PETER HOLGERSSON

Grattis Sara, du har blivit befordrad till professor! Vad innebär det för din forskning?

–  Tack! Det känns väldigt roligt och jag är stolt och glad över att ha tagit detta kliv på karriärstegen. Det känns som en bekräftelse på att det jag jobbar med är relevant och viktigt, såväl utifrån ett forskningsperspektiv som ett samverkans- och utbildningsperspektiv.

– För mig personligen så är det en viktig milstolpe i karriären. Men jag tänker att det också är viktigt utifrån ett större perspektiv eftersom jag är den första kvinnliga professorn i Industriell miljöteknik och miljömanagement vid LiU och jag hoppas att jag inspirerar andra yngre kvinnliga forskare att se en fortsatt karriärutveckling inom akademin.

Hur har du firat?

– Jag har firat och blivit firad på flera olika sätt. När jag hade fått beskedet från anställningsnämnden firade jag med familjen och vänner med snittar och bubbel hemma i trädgården i vårsolen. Sedan har jag även blivit ordentligt firad av mina fantastiska kollegor, både på CKS och på Industriell miljöteknik där jag är anställd.

Har du något mer du vill tillägga?

– CKS har till stor del bidragit till att jag inledde en akademisk karriär genom att möjliggöra finansiering för en projektanställning på avdelningen för Industriell miljöteknik. Senare delfinansierade CKS även min doktorandtjänst. CKS som forskningsmiljö har i stor utsträckning inspirerat och format mig som forskare och bidragit till att jag valt en fortsatt akademisk karriär. Tack CKS!

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.