02 september 2022

Med en dryg vecka kvar till valet finns det en stor efterfrågan på forskares expertanalyser av en mängd olika valfrågor. Igår deltog två av forskarna vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, i riksnyheterna för att analysera och diskutera några av valets viktiga frågor.

Våra experter uttalar sig

Richard Öhrvall, doktor i statsvetenskap vid CKS, syntes i Aktuellts kvällssändning för att diskutera valdeltagande. Han lyfte bland annat att Sverige har ett väldigt högt valdeltagande internationellt sett och att valdeltagandet har stigit under de senaste fyra valen.

Aktuellt 1 september 2022 (klippet startar direkt)

 

 Susanne Wallman Lundåsen, universitetslektor i statsvetenskap vid CKS, deltog i TV4-nyheterna där hon pratade om klyftan mellan stad och land. Hon berättade bland annat om en färsk enkätstudie om folks uppfattning av polariseringen mellan landsbygden och staden. Enkäten är en del i ett större forskningsprojekt om samhällspolarisering som leds av CKS.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.