02 september 2022

Med en dryg vecka kvar till valet finns det en stor efterfrågan på forskares expertanalyser av en mängd olika valfrågor. Igår deltog två av forskarna vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, i riksnyheterna för att analysera och diskutera några av valets viktiga frågor.

Se klippen här

Richard Öhrvall, doktor i statsvetenskap vid CKS, syntes i Aktuellts kvällssändning för att diskutera valdeltagande. Han lyfte bland annat att Sverige har ett väldigt högt valdeltagande internationellt sett och att valdeltagandet har stigit under de senaste fyra valen.

Aktuellt 1 september 2022 (klippet startar direkt)

 

 Susanne Wallman Lundåsen, universitetslektor i statsvetenskap vid CKS, deltog i TV4-nyheterna där hon pratade om klyftan mellan stad och land. Hon berättade bland annat om en färsk enkätstudie om folks uppfattning av polariseringen mellan landsbygden och staden. Enkäten är en del i ett större forskningsprojekt om samhällspolarisering som leds av CKS.

TV4-nyheterna 1 september 2022

Kontakt

Fler nyheter från CKS

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

CKS växer med nya medarbetare

En kulturgeograf, en företagsekonom och en statsvetare som har doktorerat vid Örebro, Stockholms och Lunds universitet. En tandläkare med en masterexamen i teknik och hållbar utveckling. Möt CKS nyaste medarbetare!

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.