Finsk gästforskare på CKS

Fredrik Malmberg kom från Finland till Norrköping i januari för att göra en termin som gästforskare på CKS. Två år försenad har han nu kommit igång med sina uppgifter. Vi ställde några frågor till Fredrik:

Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg är statsvetare från Åbo Akademi i Finland. Han ska gästforska på CKS under våren 2022.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är statsvetare från Åbo Akademi, där jag disputerade i december 2019. Från början skulle jag ha kommit till CKS som gästforskare redan under våren 2020, men sedan kom pandemin emellan och jag fick skjuta upp vistelsen.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning har till stor del berört uppfattningar om korruption. En av mina artiklar, som jag skrev tillsammans med en kollega, handlar exempelvis om sambanden mellan korruptionsuppfattningar och politiskt beteende ur ett könsperspektiv. I mitt senaste projekt kartlade jag korruptionsuppfattningar och -attityder i finlandssvenska kommuner.

Vad ska du jobba med under din termin som gästforskare på CKS?

–  Just nu är jag lite i ett brytningsskede mellan mitt föregående stora projekt och ett potentiellt framtida projekt. Min nya projektidé handlar om multipla mandat, alltså det att förtroende valda sitter på fler än ett direkt valt mandat samtidigt på lokal, regional och/eller nationell nivå. För tillfället jobbar jag på forskningsmedelansökningar som bygger på detta tema.

I övrigt försöker jag också knyta samman tidigare projekt och få mina artiklar publicerade. För tillfället undervisar jag på distans på en kurs i Corruption and development på Åbo Akademi.

Hur kom det sig att du valde att komma till CKS?

–  Jag hade under min doktorandtid bekantat mig med Gissur Erlingssons forskning om korruptionen i Sverige och på Island. Under ECPR konferensen i Hamburg 2018 träffades vi under en workshop om korruption. Därefter fick jag idén att fråga om han ville vara en av förhandsgranskarna för min doktorsavhandling.

Jag visste redan i ett tidigt skede att jag gärna skulle vilja utföra min gästforskarperiod i Sverige, och därför infann det sig ganska naturligt att CKS och LiU skulle bli min destination eftersom jag redan hade en kontakt där. Dessutom har jag några släktingar i Jursla i Norrköping som jag bor hos under min vistelse här.

Kontakt

Nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU