16 september 2020

Rollen som kommunsekreterare utgör en betydande länk mellan den lokala politiken, tjänstemannaorganisationen och medborgarna. I en ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, beskrivs kommunsekreterarens roll som en balanserande aktör mellan politik och förvaltning.

Bild på Newtons vagga   Pixabay

En komplex roll som ställer stora krav på såväl expertis och generalism som neutralitet och objektivitet. Rollen som kommunsekreterare har inte studerats särskilt mycket, trots att den i mångt och mycket är en nyckelroll i kommuners organisation. 

Tight porträtt av vit manRobert Jonsson, ekonomie doktor vid Centrum för kommunstrategiska studier Foto Anna ValentinssonRobert Jonsson, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, har i en undersökning tittat på i vilka sammanhang kommunsekreterare verkar och vad de gör.

Han har också hittat nyckelbegrepp som beskriver förväntningar och krav relaterade till kommunsekreterare. Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för kommunsekreterare i en svensk kommunal kontext. 

– I mina samtal med kommunsekreterare i våra östgötska kommuner med omnejd framkommer att deras arbetsmiljö präglas av flera olika arenor och logiker, säger Robert Jonsson. Detta är en följd av att man som kommunsekreterare verkar i skärningen mellan politik och förvaltning, något som ställer krav på att kunna balansera rollen i och mellan många olika sammanhang. Ansvaret för ärendehanteringsprocesser, som oftast ligger på kommunsekreteraren, är ett exempel där det blir tydligt hur viktigt det är att kunna agera som en balanserade aktör.

I studien identifieras flera par av nyckelbegrepp som utgör förväntningar på kommunsekreterare. Som specialist och generalist ska hen vara specialist på ärendehanteringsprocessen och generalist gällande kommunkunskap i allmänhet. Att vara neutral och objektiv handlar om en strävan efter att informera och agera neutralt. Eftersom kommunsekreterare vanligtvis arbetar nära kommunstyrelsens ordförande är detta en svår balansgång, inte minst gentemot andra politiker.
Ytterligare exempel på nyckelbegrepp är mod och integritet, något som krävs för att kunna försvara god ärendehantering.

– I våra samtal framkom en unison uppfattning om att god ärendehantering kan krocka med andra mål och värderingar, säger Robert Jonsson. Man menar att det handlar om att ha mod och integritet att med ”mild hand” framföra vad som är god ärendehantering.

Sammantaget visar studien att mycket är lika för kommunsekreterare, men beroende på lokala ledningsstrukturer skiljer sig förutsättningarna åt. Kommunsekreterarens kompetens och vilja att agera inom ramen för strukturerna skapar såväl likvärdiga som olikvärdiga balansakter att hantera. Balansgången mellan par av nyckelbegrepp och mellan olika tjänstemannatyper framkom också som gemensamt för kommunsekreterarna. Bild på omslag till en CKS-rapport

Läs mer i CKS-rapport 2020:4 Kommunsekreterare - en balanserande aktör mellan politik och förvaltning

Kontakt

Nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Centrum för kommunstrategiska studier

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.