16 september 2020

Rollen som kommunsekreterare utgör en betydande länk mellan den lokala politiken, tjänstemannaorganisationen och medborgarna. I en ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, beskrivs kommunsekreterarens roll som en balanserande aktör mellan politik och förvaltning.

Bild på Newtons vagga
  Pixabay

En komplex roll som ställer stora krav på såväl expertis och generalism som neutralitet och objektivitet. Rollen som kommunsekreterare har inte studerats särskilt mycket, trots att den i mångt och mycket är en nyckelroll i kommuners organisation. 

Tight porträtt av vit manRobert Jonsson, ekonomie doktor vid Centrum för kommunstrategiska studier Foto Anna ValentinssonRobert Jonsson, universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, har i en undersökning tittat på i vilka sammanhang kommunsekreterare verkar och vad de gör.

Han har också hittat nyckelbegrepp som beskriver förväntningar och krav relaterade till kommunsekreterare. Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för kommunsekreterare i en svensk kommunal kontext. 

– I mina samtal med kommunsekreterare i våra östgötska kommuner med omnejd framkommer att deras arbetsmiljö präglas av flera olika arenor och logiker, säger Robert Jonsson. Detta är en följd av att man som kommunsekreterare verkar i skärningen mellan politik och förvaltning, något som ställer krav på att kunna balansera rollen i och mellan många olika sammanhang. Ansvaret för ärendehanteringsprocesser, som oftast ligger på kommunsekreteraren, är ett exempel där det blir tydligt hur viktigt det är att kunna agera som en balanserade aktör.

I studien identifieras flera par av nyckelbegrepp som utgör förväntningar på kommunsekreterare. Som specialist och generalist ska hen vara specialist på ärendehanteringsprocessen och generalist gällande kommunkunskap i allmänhet. Att vara neutral och objektiv handlar om en strävan efter att informera och agera neutralt. Eftersom kommunsekreterare vanligtvis arbetar nära kommunstyrelsens ordförande är detta en svår balansgång, inte minst gentemot andra politiker.
Ytterligare exempel på nyckelbegrepp är mod och integritet, något som krävs för att kunna försvara god ärendehantering.

– I våra samtal framkom en unison uppfattning om att god ärendehantering kan krocka med andra mål och värderingar, säger Robert Jonsson. Man menar att det handlar om att ha mod och integritet att med ”mild hand” framföra vad som är god ärendehantering.

Sammantaget visar studien att mycket är lika för kommunsekreterare, men beroende på lokala ledningsstrukturer skiljer sig förutsättningarna åt. Kommunsekreterarens kompetens och vilja att agera inom ramen för strukturerna skapar såväl likvärdiga som olikvärdiga balansakter att hantera. Balansgången mellan par av nyckelbegrepp och mellan olika tjänstemannatyper framkom också som gemensamt för kommunsekreterarna. Bild på omslag till en CKS-rapport

Läs mer i CKS-rapport 2020:4 Kommunsekreterare - en balanserande aktör mellan politik och förvaltning

Kontakt

Nyheter från CKS

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord

Möt CKS nya ordförande Niklas Borg

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun.

Centrum för kommunstrategiska studier

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.