10 mars 2021

Hallå där Richard Öhrvall!

man vid skrivbord Richard Öhrvall började som postdoktor på CKS för två år sedan. Nu tillträder han en ny tjänst som biträdande universitetslektor. 

Grattis, du har fått en tjänst som biträdande universitetslektor vid CKS. Vad innebär det för dig och din forskning?

- Framför allt att jag de närmaste åren får möjlighet att ägna en stor del av min tid åt forskning. Det kommer att innefatta flera delar. Dels fortsätter jag med tidigare forskning om framför allt politiskt deltagande och beteende, dels får jag ta mig an nya forskningsområden. Ett av dem är projektet om geografisk samhällspolarisering som CKS nyligen har sjösatt och som drog igång i januari, där vi hoppas komma fram till intressanta och relevanta resultat som rör likvärdighet mellan och inom kommuner.

- Min nya tjänst innebär också att jag avslutar min anställning vid SCB som jag varit tjänstledig från de senaste åren. Däremot fortsätter jag som affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Du anställdes på CKS som postdoktor för två år sedan. Vad är det som gör att du vill fortsätta här?

- Det fanns flera faktorer som bidrog till att jag sökte tjänsten. Ett biträdande lektorat ger ett utmärkt tillfälle att förkovra sig, både avseende forskning och undervisning. Dessutom är CKS en stimulerande forskningsmiljö, där de upparbetade kontakterna med medlemskommunerna ger en ovanlig insikt i deras villkor men också innebär en kanal för att föra ut forskningsresultat. Sedan skadar det inte att CKS är en mycket trevlig arbetsplats.

Något mer du vill tillägga?

- Som alla andra hoppas jag att vi att snart kan återgå till en lite mer normal tillvaro. Jag saknar att inte kunna åka till Sveriges Manchester.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

CKS växer med nya medarbetare

En kulturgeograf, en företagsekonom och en statsvetare som har doktorerat vid Örebro, Stockholms och Lunds universitet. En tandläkare med en masterexamen i teknik och hållbar utveckling. Möt CKS nyaste medarbetare!

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.