Ny biträdande universitetslektor på CKS

Hallå där Richard Öhrvall!

man vid skrivbord Richard Öhrvall började som postdoktor på CKS för två år sedan. Nu tillträder han en ny tjänst som biträdande universitetslektor. 

Grattis, du har fått en tjänst som biträdande universitetslektor vid CKS. Vad innebär det för dig och din forskning?

- Framför allt att jag de närmaste åren får möjlighet att ägna en stor del av min tid åt forskning. Det kommer att innefatta flera delar. Dels fortsätter jag med tidigare forskning om framför allt politiskt deltagande och beteende, dels får jag ta mig an nya forskningsområden. Ett av dem är projektet om geografisk samhällspolarisering som CKS nyligen har sjösatt och som drog igång i januari, där vi hoppas komma fram till intressanta och relevanta resultat som rör likvärdighet mellan och inom kommuner.

- Min nya tjänst innebär också att jag avslutar min anställning vid SCB som jag varit tjänstledig från de senaste åren. Däremot fortsätter jag som affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Du anställdes på CKS som postdoktor för två år sedan. Vad är det som gör att du vill fortsätta här?

- Det fanns flera faktorer som bidrog till att jag sökte tjänsten. Ett biträdande lektorat ger ett utmärkt tillfälle att förkovra sig, både avseende forskning och undervisning. Dessutom är CKS en stimulerande forskningsmiljö, där de upparbetade kontakterna med medlemskommunerna ger en ovanlig insikt i deras villkor men också innebär en kanal för att föra ut forskningsresultat. Sedan skadar det inte att CKS är en mycket trevlig arbetsplats.

Något mer du vill tillägga?

- Som alla andra hoppas jag att vi att snart kan återgå till en lite mer normal tillvaro. Jag saknar att inte kunna åka till Sveriges Manchester.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU