10 mars 2021

Hallå där Richard Öhrvall!

man vid skrivbord
Richard Öhrvall började som postdoktor på CKS för två år sedan. Nu tillträder han en ny tjänst som biträdande universitetslektor. 

Grattis, du har fått en tjänst som biträdande universitetslektor vid CKS. Vad innebär det för dig och din forskning?

- Framför allt att jag de närmaste åren får möjlighet att ägna en stor del av min tid åt forskning. Det kommer att innefatta flera delar. Dels fortsätter jag med tidigare forskning om framför allt politiskt deltagande och beteende, dels får jag ta mig an nya forskningsområden. Ett av dem är projektet om geografisk samhällspolarisering som CKS nyligen har sjösatt och som drog igång i januari, där vi hoppas komma fram till intressanta och relevanta resultat som rör likvärdighet mellan och inom kommuner.

- Min nya tjänst innebär också att jag avslutar min anställning vid SCB som jag varit tjänstledig från de senaste åren. Däremot fortsätter jag som affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Du anställdes på CKS som postdoktor för två år sedan. Vad är det som gör att du vill fortsätta här?

- Det fanns flera faktorer som bidrog till att jag sökte tjänsten. Ett biträdande lektorat ger ett utmärkt tillfälle att förkovra sig, både avseende forskning och undervisning. Dessutom är CKS en stimulerande forskningsmiljö, där de upparbetade kontakterna med medlemskommunerna ger en ovanlig insikt i deras villkor men också innebär en kanal för att föra ut forskningsresultat. Sedan skadar det inte att CKS är en mycket trevlig arbetsplats.

Något mer du vill tillägga?

- Som alla andra hoppas jag att vi att snart kan återgå till en lite mer normal tillvaro. Jag saknar att inte kunna åka till Sveriges Manchester.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.