Ny forskningsassistent på CKS

Vi välkomnar Zeth Isaksson som forskningsassistent på CKS. Zeth är statsvetare och kommer närmast från Europeiska unionens byrå för de grundläggande rättigheterna (FRA) i Wien. Han har även jobbat på the Barcelona Centre for European Studies.

Som forskningsassistent kommer Zeth att jobba i projektet ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige” som leds av Gissur Erlingsson, och i ett projekt om mellankommunal samverkan tillsammans med Bo Persson. Zeth har två masterexamina, en i statsvetenskap från Ludwig-Maximilians universitet i München och en i samtida demokratier från Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Med sin erfarenhet av statsvetenskap och demokratifrågor är Zeth väl förberedd för jobbet på CKS.

- Jag har främst arbetat med frågor om lokal polarisering och högerextremism tidigare, mycket i den tyska kontexten. Nu ser jag fram mot att analysera liknande frågor i Sverige, säger Zeth Isaksson.

 

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU