16 april 2021

Vi välkomnar Zeth Isaksson som forskningsassistent på CKS. Zeth är statsvetare och kommer närmast från Europeiska unionens byrå för de grundläggande rättigheterna (FRA) i Wien. Han har även jobbat på the Barcelona Centre for European Studies.

Som forskningsassistent kommer Zeth att jobba i projektet ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige” som leds av Gissur Erlingsson, och i ett projekt om mellankommunal samverkan tillsammans med Bo Persson. Zeth har två masterexamina, en i statsvetenskap från Ludwig-Maximilians universitet i München och en i samtida demokratier från Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Med sin erfarenhet av statsvetenskap och demokratifrågor är Zeth väl förberedd för jobbet på CKS.

- Jag har främst arbetat med frågor om lokal polarisering och högerextremism tidigare, mycket i den tyska kontexten. Nu ser jag fram mot att analysera liknande frågor i Sverige, säger Zeth Isaksson.

 

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.