24 februari 2020

Ett av målen i Linköpings universitets miljöpolicy är att antalet flygresor ska minska med 15 procent från 2017 till 2020. David Ekholm är en av LiU:s medarbetare som försöker bidra till att miljömålen uppnås. Det senaste året har David valt bort flyget till förmån för tåg vid resor till Storbritannien och Belgien.

Tågbyte någonstans i Europa. David Ekholm

Internationella konferenser och möten är viktiga för att universitetet ska kunna bedriva kunskapsutbyte och forskning på internationell nivå. Enligt LiU:s miljöpolicy stod långa flygresor inom tjänsten under 2017 för 96 procent av de koldioxidutsläpp som LiU:s tjänsteresor orsakar. Foto Anna ValentinssonLiU står också bakom klimatramverket för svenska universitet med fokus på att minska klimatpåverkan genom en begränsning av den globala uppvärmningen till 1.5 grad, i enlighet med FN:s klimatpanel.

– Att flyga när det finns andra alternativ är inte realistiskt om vi menar allvar med att vi vill nå de här målen, säger David Ekholm, universitetslektor i socialt arbete och postdoktor på Centrum för kommunstrategisk forskning, CKS. Det finns tillfällen då flyg är det enda möjliga transportmedlet, och det kan säkert bli aktuellt vid något enstaka tillfälle, men ofta går det att välja ett mer miljövänligt alternativ.

Tidigare i år deltog David på Europeiska sociologförbundets konferens i Manchester för att presentera sin forskning om idrott och integration. Ett sammanhang där det var både viktigt och nyttigt att kunna delta på plats.

– Det kräver förstås planering och tid att ta tåget en längre sträcka men det är inte omöjligt på något sätt, säger David. Det är också viktigt att våra upphandlade resebyråer har en tillräcklig kompetens för att kunna erbjuda alternativ till flygresor. Det är en viktig pusselbit för LiU att lägga för att få fler att välja mer miljövänliga resor.

Resan till Manchester tur och retur tog ungefär fyra heldagar. Dagar som David till stor del använde till att jobba. Han menar att tågresorna kan ge lika bra arbetsdagar som på hemmaplan och rent ekonomiskt behöver det inte kosta mer än en flygresa. Foto David EkholmMen det kräver att man är ute i god tid och har möjlighet att lägga lite tid på planeringen. Just den här resan finansierades genom resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs jubileumsfond.
En medvetenhet kring tjänsteresor och miljö handlar förstås inte enbart om att hitta alternativa transportmedel. David Ekholm konstaterar att det i många fall går att välja bort resandet helt.

– Min resa till Belgien, där jag satt med i betygsnämnden för en doktorsavhandling vid Ghents universitet, föregicks av digitala möten med övriga i nämnden. Om man inte flyger till endagsmöten har man snart sparat in den extra tid en tågresa tar. I mitt fall har det handlat om att försöka göra prioriteringar utan att för den skull göra avkall på nödvändiga resor.

– Tågresandet har ju sina utmaningar i Europa precis som i Sverige, med förseningar, signalfel och rälsproblem. Men sammantaget har mina resor flutit på utan större problem och jag kommer garanterat att ta tåget igen.

I slutet av oktober tog rektor beslut om en miljöhandlingsplan till LiU:s miljömål. En första uppföljning på miljömål tre, att minska flygresorna, kommer enligt plan att göras i januari 2020.

Foto David Ekholm

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.