Ny styrelse på CKS

CKS nya styrelse leds även under 2021 - 2023 av Anders Hedeborg från Vadstena kommun. Den nya styrelsen tillträdde i januari. Den nygamla ordföranden ser fram mot ytterligare tre spännande år med CKS.

Grattis till omvalet som ordförande för CKS styrelse! Vad är det som gjort att du vill fortsätta i tre år till?

- Det är givande att vara del av en styrelse med ett stort engagemang när det gäller att utveckla och förbättra vårt samhälle. Den kunskap och erfarenhet som finns i styrelsen bidrar till mycket stimulerande möten och samtal mellan politik och akademi som är till nytta för verksamheten på CKS, säger Anders Hedeborg.

- Ambitionen att vara ett nationellt – och internationellt – centrum för kommunstrategisk forskning är mycket viktig och tilltalande. I en tid av faktaresistens, desinformation och rena falsarier krävs mer av såväl forskarna som politikerna. Det är i den skärningspunkten CKS blir det strategiska centrum vi vill vara.

Vilka frågor tycker du är viktiga för CKS och styrelsen att sätta fokus på de närmsta åren?

- Jag ser ett jobb framför mig där styrelsen ska stärka sina strategiska diskussioner. Vi behöver se utvecklingen på lite längre sikt för att se vilka krav och förväntningar vi kommer att möta de närmaste tio åren. Här tror jag att CKS behöver ännu mer av omvärldsanalys, bredare kontakter och profilering.

CKS styrelse leds av nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner, övriga styrelsemedlemmar företräder Linköpings universitet.

Mer information om CKS styrelse

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU