05 februari 2021

CKS nya styrelse leds även under 2021 - 2023 av Anders Hedeborg från Vadstena kommun. Den nya styrelsen tillträdde i januari. Den nygamla ordföranden ser fram mot ytterligare tre spännande år med CKS.

Grattis till omvalet som ordförande för CKS styrelse! Vad är det som gjort att du vill fortsätta i tre år till?

- Det är givande att vara del av en styrelse med ett stort engagemang när det gäller att utveckla och förbättra vårt samhälle. Den kunskap och erfarenhet som finns i styrelsen bidrar till mycket stimulerande möten och samtal mellan politik och akademi som är till nytta för verksamheten på CKS, säger Anders Hedeborg.

- Ambitionen att vara ett nationellt – och internationellt – centrum för kommunstrategisk forskning är mycket viktig och tilltalande. I en tid av faktaresistens, desinformation och rena falsarier krävs mer av såväl forskarna som politikerna. Det är i den skärningspunkten CKS blir det strategiska centrum vi vill vara.

Vilka frågor tycker du är viktiga för CKS och styrelsen att sätta fokus på de närmsta åren?

- Jag ser ett jobb framför mig där styrelsen ska stärka sina strategiska diskussioner. Vi behöver se utvecklingen på lite längre sikt för att se vilka krav och förväntningar vi kommer att möta de närmaste tio åren. Här tror jag att CKS behöver ännu mer av omvärldsanalys, bredare kontakter och profilering.

CKS styrelse leds av nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner, övriga styrelsemedlemmar företräder Linköpings universitet.

Mer information om CKS styrelse

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.