01 september 2022

Nu har höstens praktikanter inlett sin praktiktermin på CKS. Fem studenter från masterprogrammet i statsvetenskap och strategic urban planning ska under hösten stötta våra forskare i olika forskningsprojekt.

Höstens praktikanter är på plats. Övre raden från vänster: Ida Berntsson, Malin Nilsson och Emil Lindqvist. Nedre raden från vänster: Kevin Johansson och Felicia Andreassen. Marie-Louise Elebring

Kort presentation av CKS nya medarbetare

Vad har du för bakgrund?

Felicia

– Jag har tidigare studerat Politices kandidat-programmet med inriktning mot statsvetenskap vid Umeå universitet. Då gjorde jag också en praktiktermin på Åtvidabergs kommunledningsförvaltning.

Ida

– Jag har tidigare läst Politices kandidat-programmet på LiU och läser nu masterprogrammet i statsvetenskap. På fritiden är jag ideellt engagerad i en förening som jobbar för ungas möjlighet att påverka samhället

Kevin

– Jag tog min kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning & ledning i juni 2021 på Örebro universitet. Parallellt med studierna arbetade jag deltid som handläggare på Transportstyrelsen i Örebro.

Emil

– Jag tog en kandidatexamen på Politices kandidatprogrammet med inriktning mot statsvetenskap vid LiU 2021 och påbörjade samma år en masterutbildning inom offentlig förvaltning.

Malin

– Sedan tidigare har jag en kandidatexamen inom miljövetenskap och läser för tillfället en internationell master på campus Valla som heter strategic urban and regional planning. Tidigare har jag även jobbat som forskningsassistent vid Linköpings universitet i ett projekt gällande värmekomfort i passivhus.

 

Vad ska du jobba med på CKS?

Felicia

– Jag ska främst hjälpa till inom forskningsprojektet ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige”. Bland annat ska jag genomföra en undersökning kring lokala partier, deras framväxt och utveckling över tid. Min handledare är Richard Öhrvall. 

Ida

– Jag ska jobba tillsammans med Johan Wänström i ett projekt om hur regioner styr kollektivtrafik på olika sätt.

Kevin

– Jag ska arbeta i ett projekt som berör lokala medier i den lokala demokratin med Johan Wänström som handledare.

Emil

– Det projekt jag kommer att arbeta med handlar om mellankommunal samverkan. Mer specifikt ska jag undersöka hur mycket mellankommunal samverkan som finns i de östgötska kommunerna, och vilken karaktär den har.

Malin

– Jag ska jobba med regionala strategier som angår smart specialisering och EU:s gröna direktiv för att identifiera olika strategier och policys som används i regionerna för att analyser hur hållbarhet integreras på olika sätt.

 

Varför valde du att söka praktik på CKS?

Felicia

–  Jag såg det som en möjlighet att fördjupa mig i demokrati- och kommunfrågor, som jag tycker är mycket intressant. Dessutom får jag prova på hur det är att forska, vilket är något jag kan tänka mig att göra i framtiden.

Ida

– Jag har alltid gillat organisering och effektivisering så jag skulle gärna jobba med utredningar eller forska i framtiden. Jag ser min praktik på CKS som en möjlighet att prova på forskningen ett tag.

Kevin

– Jag sökte praktikplatsen dels för att jag har hört väldigt gott om CKS, dels för att jag är säker på att en praktikperiod på CKS kommer ge mig nyttiga erfarenheter inför mitt framtida yrkesliv.

Emil

– Att jag valde att söka praktik hos CKS beror på ett intresse av att få bättre insikt i forskning. Dessutom tycker jag att kommunfrågor både är mycket intressanta, och mindre utforskade än de borde vara. CKS kändes därför som ett bra val!

Malin

– Mitt forskningsintresse var den huvudsakliga anledningen till att jag sökte praktik på CKS som bedriver forskning inom ett område som är relevant för min master. Sedan blev jag väldigt intresserad av det projekt jag blev introducerad till och nu ska vara del av eftersom jag har nytta både av min kandidat i miljövetenskap och mastern inom strategisk planering.

 

Fler nyheter från CKS

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord

Möt CKS nya ordförande Niklas Borg

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun.

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.