10 januari 2023

Vid årsskiftet klev den nyblivna professorn Josefina Syssner av sitt uppdrag som prefekt för Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, för att ägna sig åt forskning på heltid. I sin forskning intresserar sig Syssner för de politiska frågor, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Josefina Syssner sitter framåtlutad vid en tegelvägg.
Josefina Syssner är professor i kulturgeografi vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Christian Ekstrand
Josefina Syssner utnämndes till professor i kulturgeografi vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, i slutet av förra året. 

Grattis, du har blivit befordrad till professor. Vad innebär det för din forskning?

En viktig uppgift för en professor är att vara orädd. Vi måste våga ställa kritiska och obekväma frågor, för kunskapens och samhällets skull. Men vi ska också stödja yngre kollegor; doktorander och nydisputerade som har en mer osäker position och mer att förhålla sig till.

Berätta - vad forskar du om?

Jag är kulturgeograf, och min forskning handlar om lokal utveckling och utvecklingspolitik. Jag intresserar mig främst för platser som kännetecknas av sådant som vi människor vanligtvis inte ser som utveckling – nämligen en minskande och åldrande befolkning, en ansträngd ekonomi, mindre privat och offentlig service, sjunkande huspriser och annat.   

Vad inom det här området är det som intresserar dig?

Det finns starka samhälleliga normer om vad utveckling är och vad som är en attraktiv plats. Jag är intresserad av hur man kan se på utveckling och på framtiden på platser som inte har de förutsättningarna. 

Varför är den här forskningen så viktig?

Dels för att det finns så många områden i Sverige, Norden, Europa – ja i hela världen – som präglas av just ett vikande befolkningsunderlag och en ansträngd ekonomi. För mig är det dessutom otroligt viktigt att vi undersöker hur man kan få till ett bra och inkluderande samhälle på platser som inte växer.

Vad skulle du vilja fokusera mer på inom din forskning?

De närmaste åren kommer jag att jobba i två externfinansierade projekt. Det ena är finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond och handlar om hur det går till när kommunpolitiker i glesbygd formulerar utvecklingspolitiska mål för den egna kommunen. Det andra projektet finansieras av Formas och handlar om hur kommuner med geografiska lägesnackdelar ser på lokal ekonomisk hållbarhet – vad de lägger i det begreppet och hur de jobbar för att uppnå det.  

Hur känns det att gå tillbaka till forskningen efter närmare fyra år som prefekt?

Framför allt är jag otroligt glad över att kunna gå in i två forskningsprojekt som handlar om det jag är allra mest intresserad av. Men jag kommer också att sakna alla jag jobbat ihop med i prefektuppdraget. Det är så många människor jag inte kände för fyra år sedan, som snabbt blev jätteviktiga arbetskamrater och som jag nu inte kommer att träffa särskilt ofta. Det känns lite märkligt.  

 

Installationsföreläsning

Den 27 januari håller Josefina installationsföreläsning som ny professor vid Institutionen för kultur och samhälle på temat ”Geografens guide till glesbygden – om politik och planering i periferin”. 

Läs mer om installationsföreläsningarna för IKOS professorer

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord

Möt CKS nya ordförande Niklas Borg

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.