21 oktober 2020

Överskuldsättning, löpande svårighet att betala skulder och fasta utgifter, har under 2010-talet blivit ett allvarligt ökande problem bland svenska hushåll. Framför allt unga vuxna har drabbats hårt. Överskuldsättning leder inte sällan till fler olika dilemman.

En uppslagen dator och kreditkort utspridda på en röd matta.
Dylan Gillis, Unsplash

 Arbetslöshet bland ungdomar och stigande konsumtionskrav är några av de faktorer som gör unga vuxna extra sårbara. Nu har Erik Eriksson på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) fått 5 miljoner kronor från FORTE till projektet ”Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner”, för att fördjupa sig i problematiken ur flera olika perspektiv. Unga vuxna definieras i det här sammanhanget som mellan 18 och 25 år. 

– Det här är ett viktigt område, särskilt eftersom det idag inte finns mycket forskning om ungas överskuldsättning och de sociala aspekterna. Problemen som uppstår för unga kan bli långvariga, därför är det viktigt att förstå bakomliggande orsaker för att kunna hantera det så tidigt som möjligt, säger Erik Eriksson, doktor i socialt arbete och biträdande universitetslektor vid CKS.

– Problemet är inte nytt, men det har uppmärksammats mer på senare tid, när coronapandemin slagit till och lett till att unga vuxna drabbats ännu hårdare.

Tillsammans med Tobias Davidsson från Göteborgs universitet ska Eriksson undersöka ungas överskuldsättning, framför allt dess sociala aspekter. Sociala aspekter handlar här till exempel om hur den ekonomiska skuldsättningen påverkar individens självuppfattning och sociala relationer, liksom inträde i vuxenlivet.
Ambitionen är att följa överskuldsatta unga under en treårsperiod för att titta på hur processen ser ut när en ung vuxen hamnar i en problematisk skuldsättning, och vad som händer över den här tiden. Blir läget bättre, finns det någon ljusning eller blir det sämre med tiden?

– Vår ambition är att bidra med ny kunskap på flera olika plan. Genom våra empiriska undersökningar belyser vi frågan om unga vuxnas överskuldsättning på ett kvalitativt och djupgående sätt. Teoretiskt skiljer sig projektet från en klar majoritet av forskningen på området genom att vi studerar överskuldsättning som ett socialt, relationellt och multidimensionellt fenomen, snarare än som ett individuellt ekonomiskt problem, avslutar Erik Eriksson.

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.