21 oktober 2020

Överskuldsättning, löpande svårighet att betala skulder och fasta utgifter, har under 2010-talet blivit ett allvarligt ökande problem bland svenska hushåll. Framför allt unga vuxna har drabbats hårt. Överskuldsättning leder inte sällan till fler olika dilemman.

En uppslagen dator och kreditkort utspridda på en röd matta. Dylan Gillis, Unsplash

 Arbetslöshet bland ungdomar och stigande konsumtionskrav är några av de faktorer som gör unga vuxna extra sårbara. Nu har Erik Eriksson på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) fått 5 miljoner kronor från FORTE till projektet ”Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner”, för att fördjupa sig i problematiken ur flera olika perspektiv. Unga vuxna definieras i det här sammanhanget som mellan 18 och 25 år. 

– Det här är ett viktigt område, särskilt eftersom det idag inte finns mycket forskning om ungas överskuldsättning och de sociala aspekterna. Problemen som uppstår för unga kan bli långvariga, därför är det viktigt att förstå bakomliggande orsaker för att kunna hantera det så tidigt som möjligt, säger Erik Eriksson, doktor i socialt arbete och biträdande universitetslektor vid CKS.

– Problemet är inte nytt, men det har uppmärksammats mer på senare tid, när coronapandemin slagit till och lett till att unga vuxna drabbats ännu hårdare.

Tillsammans med Tobias Davidsson från Göteborgs universitet ska Eriksson undersöka ungas överskuldsättning, framför allt dess sociala aspekter. Sociala aspekter handlar här till exempel om hur den ekonomiska skuldsättningen påverkar individens självuppfattning och sociala relationer, liksom inträde i vuxenlivet.
Ambitionen är att följa överskuldsatta unga under en treårsperiod för att titta på hur processen ser ut när en ung vuxen hamnar i en problematisk skuldsättning, och vad som händer över den här tiden. Blir läget bättre, finns det någon ljusning eller blir det sämre med tiden?

– Vår ambition är att bidra med ny kunskap på flera olika plan. Genom våra empiriska undersökningar belyser vi frågan om unga vuxnas överskuldsättning på ett kvalitativt och djupgående sätt. Teoretiskt skiljer sig projektet från en klar majoritet av forskningen på området genom att vi studerar överskuldsättning som ett socialt, relationellt och multidimensionellt fenomen, snarare än som ett individuellt ekonomiskt problem, avslutar Erik Eriksson.

Fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.