Artificiell intelligens

 

 Visa/dölj innehåll

Technology of transportation concept. Traffic control systems. Internet of Things. Mobility as a service.

AI-forskning har bedrivits vid LiU sedan första delen av 1970-talet. Tyngdpunkten ligger i dag på intelligenta beslutstödsystem, maskininlärning samt på robotar, drönare och andra maskiner som samarbetar med varandra likaväl som med oss människor.

Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan LiU 1975 tillsatte Sveriges första professor i datalogi, Erik Sandewall, som 1969 disputerat i det nya ämnet artificiell intelligens. Då var forskningen inriktad mot expertsystem och kunskapsöverföring. Idag ligger tyngdpunkten på maskininlärning, djupinlärning och system som innefattar logiska resonemang och datordrivna beslutsprocesser.

Vid LiU bedrivs framstående forskning inom flera viktiga AI områden. Datorseende - djupinlärning där datorer, med hjälp av avancerad bildbehandling och AI, drar egna slutsatser är ett starkt område. Kunskapssystem och avancerat beslutsstöd där logisk slutledning ingår är ett annat. Ett tredje är forskning kring människans plats i systemen, liksom hur vi ska behålla kunskaperna för att kunna ta över om systemen av någon anledning fallerar.

LiU-forskare har även demonstrerat hur flygande autonoma drönare kan arbeta tillsammans med varandra och med människor för att på ett effektivt sätt bistå nödställda människor i otillgängliga delar av Alperna. Demonstrationsprojekt i än större skala drivs nu inom det stora forskningsprogrammet WASP AI, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, som har LiU som värduniversitet. Inom ramen för WASP pågår även en tioårig satsning på AI, finansierad med en miljard svenska kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Artificiell intelligens handlar här om att skapa program eller system som tänker som, eller beter sig som, intelligenta människor. Närliggande forskning finns under forskningsområden Autonoma system, Robotik, Människa-dator-interaktion och Statistik, som vid LiU har en stark inriktning mot maskininlärning.

Vid LiU finns även AIDA, Analytic Imaging Diagnostic Arena, en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens för medicinsk bildanalys. Inom AIDA ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI till patientnytta.

Träffa några av LiU:s AI-forskareVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

Nyheter

OmVisa/dölj innehåll