Institutionen för Tema (TEMA)

Vid Institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

I en allt mer komplicerad värld behövs tvärvetenskapen mer än någonsin, forskare som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna. Vid Institutionen för Tema möts naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap i det gemensamma målet att öka förståelsen för och hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor.

Institutionen rymmer fyra utbildnings- och forskningsmiljöer organiserade utifrån teman med hög samhällsrelevans. Här finns både forskare med bakgrund i specifika discipliner och i tvärvetenskap. Miljöerna är alltså heterogena vad gäller forskarnas vetenskapliga kompetensområden. Samtidigt hålls de ihop av det gemensamma problemområdet. Temas studenter utvecklas i att hitta alternativa frågeställningar och gränsöverskridande perspektiv.

Forskning vid Institutionen för Tema  Visa/dölj innehåll

Forsknings- och utbildningsmiljöer

Centrum

Forskarutbildning vid Institutionen för Tema Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer, föreläsningar, seminarium och konferenser

8 december 2022

Green Room seminar: Mending democracy, practicing resilience

kl. 10.30 – 12.00 Online, Zoom

Utbildning vid Institutionen för Tema Visa/dölj innehåll

Grundnivå

Avancerad nivå/Master

Podcast Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Norrköpings beslutsarena Visa/dölj innehåll

Samverka med oss Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Adresser

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema, 581 83 Linköping 

Besök oss på Campus Valla

Temahuset, Mäster Mathias väg

Besök oss på Campus Norrköping

Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10A 

Gästsupport Visa/dölj innehåll

Internt Visa/dölj innehåll