Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har Institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 anställda, varav cirka 50 professorer och 150 doktorander och forskarstuderande. Utöver det tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn, och vi har särskilt bra relationer till och utbyten med universitet i Kina och Ryssland.

Vår budget uppgår till över 350 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, så ger vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Kommande evenemang vid IFMVisa/dölj innehåll

26 januari 2022

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Nannan Yao 

kl. 14.00 – 17.00 TEMCAS, och online via Zoom (kontakta wendela.yonar@liu.se för att delta via Zoom).

Nannan Yao, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Fill factor of organic solar cells and applications of dilute donor devices".Opponent är Julia W.P Hsu, University of Texas, Dallas.

Kontakt

18 februari 2022

Disputation inom teoretisk biologi: Anna Åkesson

kl. 09.00 – 13.30 Planck J207, Fysichuset ingång 57, Campus Valla and by Zoom link.

Anna Åkesson, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling “Disturbances in food webs - Importance of species interactions from an ecological and evolutionary perspective”.  Opponent är docent Vasilis Dakos, Université de Montpellier, France. För att delta via Zoom, skicka e-mail to camilla.hoglund@liu.se.

Kontakt

Forskning vid IFMVisa/dölj innehåll

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi bedriver vi forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. 

Anna NilsenVi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Forskargrupper och projekt

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

Forskarutbildningar vid IFMVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande.

Tom Lindström, docent i teoretisk biologi, främsta tillämpad modellering, ssk inom områdena ekologi och epidemiologi. Forskningsintressen i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar projekt bayesianska analyser av strukturerade data. Tom Lindström,  theoretical biologist with an affinity for applied modeling, primarily within the fields of ecology and epidemiology. Research interests lie at the intersection of biological processes, statistics, mathematics, and computation. More often than not, projects involve Bayesian analyses of structured data. Foto Charlotte PerhammarVarje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående.

Masterprogram

Grundutbildningsprogram

Populärvetenskapliga nyheter om IFMVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

InstitutionsledningVisa/dölj innehåll

StudierektorerVisa/dölj innehåll

ForskarstudierektorVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Medarbetare

InstitutionsstyrelseVisa/dölj innehåll