Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har Institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 anställda, varav cirka 50 professorer och 150 doktorander och forskarstuderande. Utöver det tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn, och vi har särskilt bra relationer till och utbyten med universitet i Kina och Ryssland.

Vår budget uppgår till över 350 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, så ger vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Kommande evenemang vid IFM Visa/dölj innehåll

28 september 2022

Disputation inom teoretisk biologi - Peter Brommesson

kl. 14.00 – 17.00 Planck, Fysikhuset

4 oktober 2022

Disputation inom tillämpad fysik: Tanvi Upreti

kl. 10.15 – 14.40 Temcas, T-huset och online via Zoom

11 oktober 2022

LiU Cancer seminarium: Fredrik Westerlund

kl. 15.30 – 16.30 Anslut till seminarium

18 oktober 2022

LiU Cancer seminarium: Maria Sunnerhagen

kl. 15.30 – 16.30 Anslut till seminarium

19 oktober 2022

WCMM Clinical Arena: Nanoprobes and Medical Imaging

kl. 16.25 – 17.15 Eken, Hus 421, Våning 9, Ingång 65, Campus US

Forskning vid IFM Visa/dölj innehåll

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi bedriver vi forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. 

Anna NilsenVi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Forskargrupper och projekt

Forskarskolor Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningar vid IFM Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande.

Varje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, Foto Charlotte Perhammar tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående

Masterprogram

Grundutbildningsprogram

Populärvetenskapliga nyheter om IFM Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Institutionsledning Visa/dölj innehåll

Studierektorer Visa/dölj innehåll

Forskarstudierektor Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Institutionsstyrelse Visa/dölj innehåll