Forskning i framkant

Forskning i framkant är Medicinska fakultetens föreläsningsserie som lyfter fram det senaste inom forskning från fakulteten och Region Östergötland. Region står också som produktionspartner för föreläsningsserien. Föreläsningarna är öppna för alla, välkomna!

Program hösten 2018

Höstens program 2018 börjar ta form. Missa inte föreläsningar om den senaste kardiovaskulära forskningen, idrottskadeprevention och hur fysisk träning kan hjälpa cancerpatienter. Datumen då Forskning i framkant äger rum är 20/9, 18/10 och 22/11. Alltid en torsdag mellan kl 16.30-17.30, i Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Hugo Theorell-salen når du lättast genom Norra entrén (ingång 7).

20/9

Blodflödesbaserad bedömning av hjärtsjukdom: ”beyond the mainstream”

Hjärtat vidmakthåller ett blodflöde till kroppens alla organ. Dagens avbildningsmetoder för hjärtfunktionsbedömning utgår framför allt från hjärtats anatomi och inte blodflöde, trots att många sjukdomar har avvikande flöden i hjärtat som kan leda till hjärtskada. Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod som möjliggör 3D-mätning av hjärtflöden vilket kan bidra till bättre diagnostik och handläggning av patienter.

Föreläsare: Carl-Johan Carlhäll, överläkare och biträdande professor vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa.

 

18/10

Idrott utan skador – är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.

 

22/11

Träning under behandling för cancer – går det?

Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter.

Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.

Se senast föreläsningen

 

 

 

Tidigare föreläsningar

Samtliga föreläsningar filmas och går att se på webben via youtube. Klicka på länken nedan för att komma till samlingssidan.

Se tidigare föreläsningar.

 

Kontakt

Senaste nytt från Medicinska fakulteten

Relaterat innehåll