Forskning i framkant

Forskning i framkant är Medicinska fakultetens populärvetenskapliga föreläsningsserie som lyfter fram det senaste inom forskning från fakulteten och Region Östergötland. Regionen står också som produktionspartner för föreläsningsserien. Föreläsningarna är öppna för alla, välkomna!

Program hösten 2020

På grund av rådande pandemi kommer höstens föreläsningar att hållas digitalt.

Torsdag 22 oktober kl. 16.30-17.30

Reumatisk sjukdom – när kroppseget tolkas som främmande 

När immunförsvaret riktas mot kroppsegen vävnad finns risk för utveckling av reumatisk sjukdom. Under senaste åren har förståelsen av sambanden mellan miljöfaktorer och ärftlighet för risk att insjukna i till exempel ledgångsreumatism eller systemisk lupus erytematosus (SLE) ökat markant. Dagens behandlingar är mer individanpassade och prognosen för många med reumatisk sjukdom är idag god. 

Varmt välkommen att ta del av Christopher Sjöwalls spännande föreläsning, där den senaste forskningen och framtida möjligheter kommer att presenteras och diskuteras. 

Föreläsare: Christopher Sjöwall, biträdande professor i reumatologi 

Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Torsdag 24 september kl. 16.30-17.30 

Ryggsmärta - hur kan nya vårdprogram hjälpa?

Ryggbesvär är ett stort hälsoproblem som både drabbar många människor och är kostsamt för samhället. Nyligen anpassades internationella evidensbaserade kliniska riktlinjer för ryggsmärta till svensk kontext och integrerades i ett bäst ”praxis” vårdprogram, Bättre Rygg. Vårdprogrammet har nu implementerats i Region Östergötland och utvärderats i vetenskapliga studier. Analys av patientenkäter och intervjuer har visat på positiva erfarenheter av vårdprogrammet, bland annat har patienterna fått verktyg för bättre kunna förstå och hantera sina ryggsmärtor. 

Varmt välkommen att ta del av Allan Abbotts föreläsning, där pågående forskning kring det svenska vårdprogrammet om ryggsmärta kommer att presenteras och diskuteras. 

Föreläsare:
 Allan Abbott, biträdande professor i fysioterapi
Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Program våren 2020

Forskning i framkant hålls alltid i Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset i Linköping. Hugo Theorell-salen når du lättast genom Norra entrén (ingång 7).

Torsdag 27 februari, kl 16.30-17.30

Livsstilsappar - vägen till ditt hälsosamma liv?

Numera är det en självklarhet att använda appar i mobilen för att utföra många
vardagsuppgifter. Vi sköter bankärenden, köper bussbiljetter, kommunicerar med nära och kära, och hittar lämpliga resvägar - men kan digitala verktyg även användas för att främja god och jämlik hälsa? Hur ser framtidens utmaningar och möjligheter ut?

Professor Marie Löfs forskargrupp utvecklar och utvärderar digitala stöd för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos både barn och vuxna. Välkommen att ta del av spännande lösningar och exempel från pågående studier inom mödra- och hälsovård, samt för att främja fysisk aktivitet hos vuxna.

Föreläsare: Marie Löf, professor i näringsfysiologi

INSTÄLLT - Torsdag 26 mars, kl 16.30-17.30

Barnens psykiska hälsa - idag och för framtiden

Intensiva samhällsdiskussioner pågår kring barnens psykiska ohälsa och de långa kötiderna för att få hjälp. Vad säger den aktuella barnpsykiatriska forskningen om problematiken? Finns det lösningar till problemen här och nu? Vad krävs för en bättre framtid?

Professor Laura Korhonens forskargrupp studerar psykiska störningar och dess mekanismer bland utsatta grupper av barn, som t.ex flyktingar samt barn med svår psykiatrisk samsjuklighet. Välkommen att ta del avaktuell diskussion kring barnens psykiska hälsa.

Föreläsare: Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri

INSTÄLLT - Torsdag 16 april, kl 16.30-17.30

Hjärnans jonkanaler - måltavlor vid behandling av epilepsi

Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. Förhöjd elektrisk retbarhet kan leda till epilepsi. Omkring 20 000 personer i Sverige har epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel på ett tillfredsställande sätt.

Professor Fredrik Elinders forskargrupps forskning syftar till att utveckla nya läkemedel som reglerar jonkanalernas funktion, så att hjärnans förhöjda elektriska aktivitet bromsas. Välkommen att ta del av spännande pågående forskning.

Föreläsare: Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi

 

Tidigare föreläsningar

Samtliga föreläsningar filmas och går att se på webben via Youtube. Klicka på länken nedan för att komma till samlingssidan.

Se tidigare föreläsningar.

 

Senaste nytt från Medicinska fakultetenVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll