Forskning i framkant

Forskning i framkant, Medicinska fakultetens och Region Östergötlands populärvetenskapliga föreläsningsserie, lyfter fram det senaste inom medicinsk forskning från fakulteten och regionen. Föreläsningarna är öppna för alla, välkomna!

Program våren 2022

Tisdag 10 maj, kl 17.30:

bild på peter johansson och matilda björk.

 • Depression är vanligt vid hjärtsjukdom. Hur kan internetbaserad kognitiv beteendeterapi hjälpa dem som drabbas?
  Föreläsare: Peter Johansson, sjuksköterska och professor i omvårdnad, vid Linköpings universitet.

  Beskrivning
  : Vid hjärtsjukdom är depression vanligt förekommande och den räknas också som en stor riskfaktor. Det är tyvärr vanligt att depression vid hjärtsjukdom inte upptäcks och många patienter riskerar att förbli obehandlade. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är i dag en vanlig behandling för depression, men tillgängligheten i vården är låg. Att använda internet-KBT är en ny möjlighet som kan öka tillgänglighet för hjärtpatienter att få KBT behandling för sin depression, men det har saknats forskning om internet-KBT fungerar på patienter med hjärtsjukdom. Peter Johansson har i sin forskning tillsammans med psykolog arbetat med att utveckla internet-baserade KBT-program som är anpassade till hjärtpatienter och vi har sedan har utvärderat hur dessa fungerar för att behandla depression på dessa patienter.


 • "Det känns som det finns nån där som bryr sig"- ny app stödjer medarbetare med långvarig smärta och arbetsgivare att skapa en hållbar arbetssituation
  Föreläsare: Mathilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

  Beskrivning
  : Att återgå i arbete efter en längre sjukskrivningsperiod är ofta utmanande både för medarbetaren och arbetsgivaren. Medarbetaren kan ha svårt att omsätta de kunskaper han eller hon fått via rehabilitering och arbetsgivaren saknar ofta kunskap och resurser för att skapa en hållbar arbetssituation för sin återvändande medarbetare.
  Mathilda Björk kommer att berätta om den forskningsbaserade appen SWEPPE som skapats som ett digitalt stöd för medarbetare med långvarig smärta och för deras arbetsgivare. SWEPPE kan fungera såväl som ett redskap för individen som ett dialogverktyg mellan medarbetare och arbetsgivare. SWEPPE har testats framgångsrikt för personer med smärta och deras arbetsgivare och utvärderas just nu vid ett större industriföretag med målet att förebygga sjukskrivning.
Plats:
Belladonna, Campus Universitetssjukhuset, ingång 76. 

Digitalt
:
Zoom-länk: Forskning i Framkant 10 ma (liu.se) Lösen: 054707

Information
:
Arrangemanget filmas med ljudinspelning och med kameran mot föreläsarna. 


Tidigare föreläsningar: 

Tisdag 5 april, 2022:

bild på charlotta dabrosin och David engblom.


• Varför ökar risken för cancer i täta bröst?
Föreläsare: Charlotta Dabrosin, professor i onkologi och överläkare vid onkologiska kliniken.

• Nedstämdhet och sjukdomskänsla som följd av kroniska sjukdomar
Föreläsare: David Engblom, professor i neurobiologi.  

Beskrivning: Många vanliga sjukdomar åtföljs av sjukdomskänsla och nedstämdhet. Detta är ett problem vid exempelvis infektionssjukdomar (t.ex. covid-19), reumatiska sjukdomar, stroke, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, depression och hjärt-kärlsjukdomar. David Engblom studerar hur det aktiverade immunsystemet påverkar hjärnans belönings- och bestraffnings-system och därigenom utlöser sjukdomskänsla, håglöshet och nedstämdhet.
Program Våren 2021
Torsdag 22 april, kl 16.30-17.30

Covid-19 och njursjukdom – hur påverkas patienterna?

Kronisk njursjukdom är en viktig riskfaktor för svårare sjukdom och död vid covid-19. Särskilt dialyspatienter och njurtransplanterade med covid-19 har jämfört med patienter utan infektion en ökad risk att dö enligt registerdata. Samtidigt har patienter med svår covid-19 utan tidigare känd njursjukdom, visat sig ha en ökad risk för akut njurskada där mekanismerna bakom inte är helt klarlagda. Sammantaget har covid-19 pandemin medfört en ökad vårdbelastning även inom den njurmedicinska vården.

Välkommen att ta del av professor Annette Bruchfelds forskning i en spännande populärvetenskaplig föreläsning!

Föreläsare: Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin

Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Torsdag 18 februari, kl 16.30-17.30

Hjärnans jonkanaler –  måltavlor vid behandling av epilepsi

Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. Förhöjd elektrisk retbarhet kan leda till epilepsi. Omkring 20 000 personer i Sverige har epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel på ett tillfredsställande sätt.

Professor Fredrik Elinders forskning syftar till att utveckla nya läkemedel som reglerar jonkanalernas funktion, så att hjärnans förhöjda elektriska aktivitet bromsas. Välkommen att ta del av spännande forskning!

Föreläsare: Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi

Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Program hösten 2020

På grund av rådande pandemi kommer höstens föreläsningar att hållas digitalt.

Torsdag 22 oktober kl. 16.30-17.30

Reumatisk sjukdom – när kroppseget tolkas som främmande 

När immunförsvaret riktas mot kroppsegen vävnad finns risk för utveckling av reumatisk sjukdom. Under senaste åren har förståelsen av sambanden mellan miljöfaktorer och ärftlighet för risk att insjukna i till exempel ledgångsreumatism eller systemisk lupus erytematosus (SLE) ökat markant. Dagens behandlingar är mer individanpassade och prognosen för många med reumatisk sjukdom är idag god. 

Varmt välkommen att ta del av Christopher Sjöwalls spännande föreläsning, där den senaste forskningen och framtida möjligheter kommer att presenteras och diskuteras. 

Föreläsare: Christopher Sjöwall, biträdande professor i reumatologi 

Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Torsdag 24 september kl. 16.30-17.30 

Ryggsmärta - hur kan nya vårdprogram hjälpa?

Ryggbesvär är ett stort hälsoproblem som både drabbar många människor och är kostsamt för samhället. Nyligen anpassades internationella evidensbaserade kliniska riktlinjer för ryggsmärta till svensk kontext och integrerades i ett bäst ”praxis” vårdprogram, Bättre Rygg. Vårdprogrammet har nu implementerats i Region Östergötland och utvärderats i vetenskapliga studier. Analys av patientenkäter och intervjuer har visat på positiva erfarenheter av vårdprogrammet, bland annat har patienterna fått verktyg för bättre kunna förstå och hantera sina ryggsmärtor. 

Varmt välkommen att ta del av Allan Abbotts föreläsning, där pågående forskning kring det svenska vårdprogrammet om ryggsmärta kommer att presenteras och diskuteras. 

Föreläsare:
 Allan Abbott, biträdande professor i fysioterapi
Plats: Webbinarium. Se Zoom-inspelning.

 

Tidigare föreläsningar

Samtliga föreläsningar filmas och går att se på webben via Youtube. Klicka på länken nedan för att komma till samlingssidan.

Se tidigare föreläsningar.

 

Senaste nytt från Medicinska fakulteten Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll