Forskning i framkant

Forskning i framkant är Medicinska fakultetens föreläsningsserie som lyfter fram det senaste inom forskning från fakulteten och Region Östergötland. Regionen står också som produktionspartner för föreläsningsserien. Föreläsningarna är öppna för alla, välkomna!

Program våren 2020

Forskning i framkant hålls alltid i Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset i Linköping. Hugo Theorell-salen når du lättast genom Norra entrén (ingång 7).

 

Torsdag 27 februari, kl 16.30-17.30

Livsstilsappar - vägen till ditt hälsosamma liv?

Numera är det en självklarhet att använda appar i mobilen för att utföra många
vardagsuppgifter. Vi sköter bankärenden, köper bussbiljetter, kommunicerar med nära och kära, och hittar lämpliga resvägar - men kan digitala verktyg även användas för att främja god och jämlik hälsa? Hur ser framtidens utmaningar och möjligheter ut?

Professor Marie Löfs forskargrupp utvecklar och utvärderar digitala stöd för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos både barn och vuxna. Välkommen att ta del av spännande lösningar och exempel från pågående studier inom mödra- och hälsovård, samt för att främja fysisk aktivitet hos vuxna.

Föreläsare: Marie Löf, professor i näringsfysiologi

INSTÄLLT - Torsdag 26 mars, kl 16.30-17.30

Barnens psykiska hälsa - idag och för framtiden

Intensiva samhällsdiskussioner pågår kring barnens psykiska ohälsa och de långa kötiderna för att få hjälp. Vad säger den aktuella barnpsykiatriska forskningen om problematiken? Finns det lösningar till problemen här och nu? Vad krävs för en bättre framtid?

Professor Laura Korhonens forskargrupp studerar psykiska störningar och dess mekanismer bland utsatta grupper av barn, som t.ex flyktingar samt barn med svår psykiatrisk samsjuklighet. Välkommen att ta del avaktuell diskussion kring barnens psykiska hälsa.

Föreläsare: Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri

INSTÄLLT - Torsdag 16 april, kl 16.30-17.30

Hjärnans jonkanaler - måltavlor vid behandling av epilepsi

Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. Förhöjd elektrisk retbarhet kan leda till epilepsi. Omkring 20 000 personer i Sverige har epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel på ett tillfredsställande sätt.

Professor Fredrik Elinders forskargrupps forskning syftar till att utveckla nya läkemedel som reglerar jonkanalernas funktion, så att hjärnans förhöjda elektriska aktivitet bromsas. Välkommen att ta del av spännande pågående forskning.

Föreläsare: Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi

 

Tidigare föreläsningar

Samtliga föreläsningar filmas och går att se på webben via Youtube. Klicka på länken nedan för att komma till samlingssidan.

Se tidigare föreläsningar.

 

Senaste nytt från Medicinska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll