Senast publicerat med nyhetsmallen

En professor som heter Karin Osvaldsson Cromdal.

28 februari 2024

Forskaren som vill hjälpa barn och ungdomar att göra sig hörda

– Jag spelar in, lyssnar, går tillbaka och lyssnar igen. Karin Osvaldsson Cromdal, professor i socialt arbete forskar om hur vi pratar, lyssnar och vad en paus kan betyda. Speciellt i samtal med barn och ungdomar.

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll

27 februari 2024

Proposition om utvidgat utreseförbud för att skydda barn och unga

Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I en proposition till riksdagen föreslås att utreseförbudet i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska utvidgas.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

26 februari 2024

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Illustrerat omslag av Skolverkets läroplaner Lgr22.

26 februari 2024

Agneta Gulz expert i regeringens läroplansutredning

I december 2023 tillsatte regeringen en läroplansutredning. Nu är det klart vilka experter som ska stödja den och en av dem är Agneta Gulz, professor vid Institutionen för datavetenskap.

26 februari 2024

IVA, Ynnerman och kungligheter studerade AI i Silicon Valley

En svensk delegation besökte Silicon Valley för att ta tempen på områdets utveckling inom artificiell intelligens. Kungligheter, politiker och representanter för Wallenbergssfären och LiU har fått mycket att fundera över.

Eleni Stavrinidou.

26 februari 2024

Forskare hämtar hem stora forskningsbidrag

Inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, delades nästan 800 miljarder kronor ut till forskare. Vid LiUfick 117 projekt finansiering med cirka 550 miljoner kronor – bidrag som har gjort flera genombrott möjliga.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

26 februari 2024

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Alla glada mottagare samlade för ett gruppfoto

23 februari 2024

Stolta mottagare av Lions forskningsfonds anslag

Fyra postdocs och sju doktorander fick dela på över två miljoner kronor när Lions forskningsfond mot folksjukdomar anordnade sin traditionella prisceremoni i Hasselquistsalen på Campus US.

Inomhus porträtt av Ellen Mårtensson som sitter vid ett cafébord.

23 februari 2024

Bytte civilingenjörsstudier till tekniklärarstudier

För Ellen Mårtensson blev ett studieuppehåll och ett lärarvikariat början på en nya bana som leder till tekniklärare. Här berättar hon om erfarenheter, lärarutbildningen, lärarrollen och teknik.

Senast publicerat med artikelmallen

Föreläsning med Zoran Slavnic.

28 februari 2024

Installationsföreläsningar vid Institutionen för kultur och samhälle

Vill du veta mer om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Linköpings universitet? Välkommen på öppna föreläsningar med nya professorer vid Institutionen för kultur och samhälle.

Ett textilkonstverk med broderier.

28 februari 2024

Gräva i näringsämnen genom stadsodling

Välkommen till en utställning om stadsodling som  invigdes med föreläsning den 27 februari och visas i Studenthuset till 2 maj 2024. Utställningen innefattar broderier med vilka konstnären gestaltar vetenskapliga illustrationer och data.

flyktingar på tågstation i sverige

28 februari 2024

Integration av nyanlända i kommunerna i höstens sista CKS-seminarium

CKS seminarieserie hösten 2021 avslutades med att Gustav Lidén och Jon Nyhlén presenterade sin aktuella forskning om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner.

27 februari 2024

Smartare transportsystem - TRENoP

Inom ramen för projektet samverkar forskare med olika kompetenser för att skapa ett miljövänligare, smartare och säkrare transportsystem.

Logistik i stad

27 februari 2024

Effektivare Citylogistik

Projektet visade på stora brister av aktörssamverkan och intressekonflikter och ingen aktör tog på sig ansvaret för att driva citylogistiken framåt.

27 februari 2024

Färdplanen för Citylogistik

Projektet resulterade i en agenda för hur man bör utveckla området urbana godstransporter för att nå det övergripande målet med hållbara och attraktiva städer.

Post, leverans, gods

27 februari 2024

Transportrelaterat CSR-arbete

Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om hur transportrelaterat CSR-arbete ger ökad lönsamhet och innovation.

office

27 februari 2024

Arbetsmiljöarbete

Hur bedrivs arbetsmiljöarbete, vilka förutsättningar finns för att arbeta med frågor om arbetsmiljö och hur upplever de anställda arbetsmiljö och hälsa? Det är centrala frågor i det här projektet som vill ge ett helhetsperspektiv på̊ arbetsmiljö.

27 februari 2024

Affärsmodeller för citylogistik

Vi tar fram olika modeller för citylogistik som underlag för utformning av och beslut om att införa citylogistiksystem.